Det är roligt att vi har skapat ett föräldraförberedande stöd som är inkluderande i upplägg som innehåll!

Skrivet av Gästbloggare

10 november 2021

Barnmorskebloggen

Trygga föräldrar ökar möjligheten till att få trygga barn. En förutsättning för att få trygga föräldrar är kunskap och vi barnmorskor har mycket kunskap som vi vill dela med oss av till alla blivande föräldrar. Så hur ska vi  då göra för att nå ut till alla blivande föräldrar?

Jag fick den spännande uppgiften att titta på hur vi ska lägga upp föräldrastödet till blivande föräldrar. Efter att ha tagit reda på hur de blivande föräldrarna önskar få information resulterade det i ett smörgåsbord av olika alternativ. I och för sig var det ju inte så oväntat – vi är alla olika, har olika behov och olika önskemål och därför kan vi inte förvänta oss att endast ett alternativ passar alla.

Jag ville skapa olika sätt att ta till sig information, så att så många som möjligt kan få information som är bra att ha inför sitt kommande föräldraskap.

De blivande föräldrarna kan välja mellan att få all information under en kväll i en storgruppsföreläsning. De som önskar träffa andra blivande föräldrar och få tillfällen att diskutera kan välja att gå i smågrupper och de som inte kan eller vill ta sig iväg för att få informationen IRL kan få den via FIN (Föräldrainformation på nätet).

FIN är det första digitala föräldrastödet för gravida i Sverige och de blivande föräldrarna loggar in på 1177 med e-leg och får samma information som de skulle ha fått vid en fysisk träff. Där kan de läsa eller lyssna på när en röst läser upp all text samt se filmer. Det är några reflektionsfrågor som är tänkta att vara en start till att börja reflektera över sitt föräldraskap. En barnmorska läser sedan svaren och kan ge respons –även om det sällan finns något rätt eller fel på dessa reflektionsfrågor så finns en barnmorska där som kan ge bekräftelse på reflektionerna.

En stor utmaning var att skapa föräldrastödet på nätet, då det inte fanns något att jämföra sig med –men också en himla rolig utmaning att få skapa den första digitala varianten.

Den blivande föräldern ska få samma information oavsett om den blivande föräldern får informationen via en föreläsning eller via FIN. Det känns viktigt att de gravida ska kunna känna igen sig i all information och då gäller det att formulera sig så att alla kan känna sig igen sig i det som förmedlas. Det kan till exempel vara att ha en bredd på bilderna, så att det inte bara är heterosexuella par eller bara blonda med ljus hy som illustreras.

Under de två år som jag fick äran att arbeta fram det här materialet har jag bollat idéer, texter och bilder med en andra som jag tror är bra på att tänka inkluderande och bland annat med de som arbetat med RFSLs projekt Regnbågsfamiljer i väntan. Det gäller att vara normkritisk så att vi inte uttrycker oss enbart efter de normer som vissa av oss lever i. Någon annan person har andra normer och då finns risken att den inte känner igen sig i det som jag vill förmedla och då kan de inte ta till sig av informationen.

Likaså finns det många i Sverige som inte har svenska som sitt förstaspråk och det var för mig lika viktigt att dessa personer ska få tillgång till samma information som de svensktalande. All information finns på olika språk och då har vi tittat på vilka språk som används mest i vår region. Nu finns all information på svenska, teckenspråk, engelska, tigrinja och arabiska. Det blev mest en ekonomisk fråga som gjorde att vi inte kunde översätta till fler språk.

Det känns otroligt roligt och viktigt att vi har kunnat skapa ett föräldraförberedande stöd som är inkluderande i såväl upplägg som innehållet!

Vi startade upp med det nya materialet i februari 2020 och det dröjde endast ett par veckor så blev vi tvungna att ställa in alla fysiska grupper och föreläsningar pga covid-19, men nu hade vi ju även FIN. Så tack vare FIN har vi kunnat erbjuda alla blivande föräldrar information och förberedelse inför föräldraskapet även under pågående pandemi, vilket känns himla bra!

Karin Johansson
Enhetschef och barnmorska
Ungdomsmottagningen, Region Örebro Län

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!