En uppmaning till oss barnmorskor!

Anne-Sofie Blixt Källner
Anne-Sofie Blixt Källner. Barnmorska styrelseledamot i vårdförbundet avdelning Jönköping samt styrelseledamot SBF Jönköping

Den 18 juni fick jag och alla andra barnmorskor med Budskapet Använd sommaren till att söka i ditt hjärta……med avsändare Eva Nordlund för att ta ställning till om man ska gå in under SRAT och lämna Vårdförbundet.

För mig är detta en helt horribel uppmaning. Inom vården är det viktigt att vi använder vetenskap och beprövad erfarenhet i vårt yrke! För mig är det lika viktigt att vi använder fakta när vi ska ta viktiga beslut och inte använder hjärtat.

Som barnmorska inom förlossningen kvinnohälsovården ingår vi i ett team med olika yrkesgrupper där det är av stor vikt att vi samarbetar för att ge bästa vård till patienten den födande kvinnan och hennes partner. För mig känns det också av stor vikt att tillhöra ett fackförbund som kan vården.

Eva Nordlund har vi flera tillfällen uppmanat oss till att gå ur Vårdförbundet när man blir ett eget fackförbund. Jag undrar då följande:
För det första blir man en medlemsförening inom fackförbundet SRAT alltså inget eget fackförbund. Detta styrks av Mia Ahlbergs sommar brev där hon medger att det är SRAT som tecknar kollektivavtal med arbetsgivaren. Min fråga är Hur stort blir det fackliga mandatet av barnmorskor i SRAT i förhållande till det fackliga mandatet vårdförbundet har i dag med arbetsgivaren?

 • Hur ska vi få ett starkt fackligt mandat inom SRAT som driver fackliga frågor för 24 olika föreningar idag? Ove Rang som är förhandlingschef för akademikeralliansen (dvs det är han som förhandlar för hela gruppen gentemot SKL, reds anmärkning) skriver på twitter att inga särintressen förhandlas utan han förhandlar utifrån akademikerna. Hur styrker det då barnmorskeprofessionen i förhandlingar?
 • Om SBF går med och 6000 barnmorskor går med kommer det bli 1 350 000 kr/månad (preliminär medlemsavgift 225 kr enligt ett utskick från SBF) hur mycket av dessa pengar stannar inom kåren och hur stor summa går till SRAT?
 • Vem kommer sitta vid förhandlingsbordet vad det gäller att skriva kollektivavtal med arbetsgivaren?
 • Är de andra medlemsföreningarna villiga att släppa sina förhandlingsmandat till förmån för SBF?
 • Hur garanterar SBF/SRAT att vi kommer att förbli löneledande?
 • Hur ser SBF/SRAT på återhämtning? I förhållande till oregelbundna arbetstider? Har man lyckats förhandla till sig några bra villkor inom någon annan medlemsförening?
 • Vad är det som gör att man inom SBF räknar med att samtliga barnmorskor både Vårdförbundets medlemmar och oorganiserade barnmorskor kommer vilja gå med i SRAT, man pratar om att man behöver 6000 medlemmar för att bli starkt inom SRAT?

Hur kommer det sig att Anna Nordfjell säger att det inte räcker med ett nätverk för att driva barnmorskefrågorna inom Vårdförbundet. I vårt nätverk sitter 32 barnmorskor från norr till söder med målet att tillhandahålla Vårdförbundet med det som är viktigt för vår yrkeskår. Att hänvisa till 2000 års diskussioner blir konstigt då SBF driver frågan om yrkets utveckling då borde man också vara medveten om att Vårdförbundet verkligen ändrat uppfattning tack vare vårt nätverk. Många av oss i nätverket är både med i SBF och Vårdförbundet och ser en stor vinst med ett samarbeta oss emellan. Vi ser fler möjligheter med att samarbeta mer med SBF än att SBF skulle gå in under SRAT.

Att Anna Nordfjell menar att Vårdförbundet håller tillbaka barnmorskan är taget ur luften. I dagsläget sitter 2 barnmorskor med i Förbundsstyrelsen. Vi som sitter i nätverket har en nära relation med Lis Munk samt förbundsstyrelsen som hela tiden bollar med oss om det behövs.

Att säga att Vårdförbundet tror att vi är vidareutbildade sjuksköterskor tyder på en kunskapsbrist där man inte är insatt i hur Vårdförbundet jobbar, angående AST exempelvis.

Då jag har träffat många barnmorskor då jag varit på arbetsplatsbesök och andra nationella mötesplatser känner jag att det är av stor vikt att vi Barnmorskor tar ett beslut som är grundat på fakta och inte ett känslomässigt beslut.

Anne-Sofie Blixt Källner
Barnmorska styrelseledamot i vårdförbundet avdelning Jönköping samt styrelseledamot SBF Jönköping

 

Här kan du förresten läsa brevet från Sineva Ribeiro till barnmorskemedlemmar i Vårdförbundet:

Därför är Vårdförbundet facket för dig

 


Kommentarer

 1. Intressant. Det debattören dock missat är att AkademikerAlliansen förhandlar de centrala avtalen, men att lokalt så träffar någon av de 17 förbunden själva lokala avtal. Även en politik Vårdförbundet själva utövar. Således kan lokala särintressen och arbetsanpassade avtal framförhandlas av ex. SRAT.

 2. En förutsättning för att kunna träffa lokala avtal är att förbundet är en lokal part på arbetsplatsen. Det är Vårdförbundet.
  Hälsar Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet (idag på besök på Karolinska Solna och träffade barnmorskor tillsammans med Sineva Ribeiro)

  1. Hej,

   Denna lokala partsställning har även förbund inom AkademikerAlliansen inom såväl landsting som kommuner.

   1. Vilket dock inte säger att Barnmorskeförbundet kommer att få det?

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!