Barnmorskor är starka i Vårdförbundet

Skrivet av Emma Jonsson

21 maj 2018

Barnmorskebloggen

Emma Jonsson
Emma Jonsson menar att barnmorskor hör hemma i Vårdförbundet

Jag har alltid känt att Vårdförbundet är mitt förbund. Som sjuksköterska och barnmorska och ”vanlig” medlem och som barnmorska och förtroendevald. Visst, barnmorskor är en liten grupp bland alla sjuksköterskor och visst kan det kännas som att våra frågor drunknar eller kommer bort ibland. Men för mig har vår plats ändå alltid känts självklar. Den senaste tiden har vi behövt påminna om att alla inte känner eller ser det så. Barnmorskeförbundet vill bilda ett fackförbund för enbart barnmorskor.

För några dagar sedan kom jag hem från Vårdförbundets kongress. En fantastisk upplevelse på så många sätt. Vilken kraft och vilken styrka! För mig blev det också tydligt att ALLA har möjlighet att påverka, enskilda medlemmar och förtroendevalda. Men också att det finns utrymme för att tillvarata engagemang och nätverkande.

Till kongressen fanns ett antal motioner skrivna av barnmorskor och de handlade om allt från HBTQ-certifiering och Metoo till att barnmorskor ska vara löneledande och att fyra professionsnätverk ska finnas inom Vårdförbundet och att dessa ska finnas representerade i Förbundsstyrelsen.

Av 197 ombud på kongressen var minst 18 barnmorskor och två valdes in i förbundsstyrelsen. Dessutom valdes en sjuksköterska som läser till barnmorska in i avtalsrådet. Det finns ett nationellt barnmorskenätverk med barnmorskor från hela Sverige. Förbundsstyrelsen ska tillsammans med detta nätverk ta fram en strategi för att driva professionsfrågan i den händelse att Barnmorskeförbundet bildar eget fack- och professionsförbund.

Barnmorskor tar och har plats i Vårdförbundet. Barnmorskor är starka i Vårdförbundet!

/Emma Jonsson, sjuksköterska och barnmorska, förtroendevald och med i barnmorskenätverket

 

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!