Världens bästa jobb men också ett privilegium

Lis Munk – Barnmorska och förbundsombudsman på Vårdförbundet

Ja, det är världens bästa jobb. Det är ett fantastiskt privilegium att få vara guide för den gravida kvinnan/paret, som genom graviditeten växer fysiskt och mentalt för att klara av förlossningen och därefter ta emot en ny liten människa och bildar familj. Att stötta och stärka den unga människan till att ta vara på och hitta sig själv och sin sexualitet.

Att vara med helt nära i svett, tårar, skratt och förlossning. Att kunna stå fast, utstråla och ge trygghet, professionalitet, empati, säkerhet och omsorg, på ett sätt att kvinnan och paret hittar sina egna förmågor och går långt själva, men också att kunna guida och agera där det behövs. Att med stöd och uppmuntran, ro och ostördhet vara med om att barnet använder sina instinkter och hittar bröstet för första gång. Att kunna uppvisa tålamod över alla gränser men också förmåga till extremt snabba beslut när det behövs.

Det är ett privilegium att se kvinnor så starka och stolta, och vara den som kan ge styrka och kraft om det behövs. Att vara den som gör en förfärlig, outhärdlig händelse till en fin upplevelse, med rätt kunskap och etiskt förhållningssätt. Barnmorskan kan observera, råda och agera, för att hon har kunskap och erfarenhet som gör det möjligt för henne att vara i rummet med det normala och spontana, men också beakta när det normala går in i en gråzon och agera innan eller när det blir patologisk. Barnmorskan kan jobba helt självständigt utan bemyndigande av annan fackperson, en rättighet som också ger ansvar och plikt.

Att vara barnmorska är världens bästa och mest fantastiska jobb.

/Lis Munk

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!