Alla våra barnmorskor gör skillnad, varje dag

Skrivet av Gästbloggare

1 juni 2016

Barnmorskebloggen

Krisen i förlossningsvården handlar om brist på bra villkor för barnmorskor, både när det gäller arbetsmiljö, arbetstider och lön. Men också möjlighet att arbeta enligt forskning och beprövad erfarenhet.

Sverige ligger i topp när det gäller resultat av förlossningsvården. Mödra- och spädbarnsdödligheten är en av de lägsta i världen. Vårdförbundets medlemmar är välutbildade barnmorskor som ger den viktiga förebyggande mödrahälsovården, stöttar kvinnan och hennes partner under förlossningen och sköter eftervården. I förlossningsvården arbetar vi ofta i team med barnmorskor och undersköterskor samt läkare som kommer när komplikationer tillstöter. Under en normal förlossning är det dock barnmorskan som är ansvarig.

Alla våra barnmorskor gör skillnad varje dag oavsett var de jobbar. Barnmorskor måste få en arbetsmiljö, ett inflytande och arbetstider som gör det möjligt att både utveckla vården och att orka ett helt yrkesliv. Många barnmorskor vill arbeta enligt forskning och beprövad erfarenhet som innebär one-to-one-care, det vill säga att barnmorskan har hand om en förlossning åt gången istället för att springa mellan flera kvinnor i aktivt värkarbete. Vi vet att lugn och ro i förlossningsrummet och en närvarande barnmorska leder till färre komplikationer.

/Lis Munk, leg barnmorska och Vårdförbundets yrkeshandläggare för barnmorskor.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!