Inspirerande och viktiga samtal på ambulanskonferensen Flisa

Snack i montern om profession och ledarskap

Den 12-14 september samlades drygt 800 deltagare på Svenska Mässan i Göteborg för att lyssna, diskutera och nätverka kring frågor som berör och påverkar ambulanssjukvården, nu och framåt. Vårdförbundet var på plats med både förtroendevalda i ambulansverksamheter och ombudsmän kunniga i villkors- och professionsfrågor.

Vårdförbundets ståbord var välbesökt av deltagare som ville prata om en mängd olika frågor. Vi är så glada för att vi fick möjlighet att träffa så många engagerade och för de många fina och konstruktiva samtal som vi hade under dagarna. Många befintliga medlemmar och förtroendevalda kom förbi, men också intresserade som ännu inte blivit medlemmar, andra yrkesgrupper, arbetsgivare och utställare.

Under dagarna pratade vi mycket om vikten av att vara medlem och att välja förtroendevalda för att kunna vara med och påverka situationen på arbetsplatsen, både på kort och lång sikt. Vi rekryterade ett 20-tal medlemmar och ett 10-tal chefsmedlemmar. Det var till och med en läkare som ville bli medlem, eftersom hen tyckte att Vårdförbundet tagit så tydlig ställning mot den så kallade angiverilagen (tyvärr kunde vi ju inte erbjuda medlemskap, men hen fick ett nyckelband att bära för att kunna visa sitt stöd).

Förtroendevalda och medlemmar på Flisamässan
Bra samtal med medlemmar. Till vänster Emil Skoglund, förtroendevald på ambulans, som var en klippa vid samtalen.

Här är exempel på några frågor som vi pratade om i montern:

 • Schemaläggning: Vissa upplever att förändrade dygnsviloregler gör att det blir svårt att lägga vettiga scheman. Medan andra var nöjda med att det äntligen skulle testas nya varianter och att långa arbetspass ifrågasätts där schemat kan lösas på andra sätt. Diversifiering var på tapeten, att kunna erbjuda medarbetarna enbart dagpass, enbart nattpass, en mix av båda eller ”treskift”. Medlemmar och förtroendevalda har i varierande omfattning varit involverade i samtal med chefen om schemaläggning, vissa mycket andra inte alls. Den processen behöver fortsätta för att hitta lösningar som både garanterar patientsäkerheten OCH ger medlemmarna en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Arbete måste gå att kombinera med ett socialt liv i övrigt!
 • Fasta scheman:  Många, både medlemmar och arbetsgivare, börjar landa i att fasta scheman är något man ser stora fördelar med – i alla fall som grund. Men att det kanske också här kan kombineras med att vissa medarbetare går på fasta scheman och andra fortsätter med någon form av ISP. Att samtalen och öppenheten för att testa nytt måste fortsätta, det var många inställda på.
 • Dygnsvila: Den stora frågan var naturligtvis dygnsvilan och vi landade i flera bra samtal om hållbara scheman, möjligheten att arbeta i ambulansen och vara småbarnsförälder, förutsägbarhet med mindre övertid och att normen länge varit långa arbetspass. Flera såg att det nu finns ett ”fönster” att prata om förutsättningarna att hålla ett helt yrkesliv, men att all förändring initialt väcker motstånd. Några var naturligtvis frustrerade över dåliga scheman. De flesta såg att det var ett övergående problem, att arbetsgivare behöver fortsätta arbetet med att hitta schemalösningar som funkar för alla – i samarbete med förtroendevalda och medlemmar. Några såg stora initiala problem med ställda bilar och längre responstider, vilket självklart väcker både oro och frustration. Vi pratade om att förändringarna verkligen sätter ljuset på den omfattande bristen på ambulanssjuksköterskor och att arbetsgivare behöver göra betydligt mer för att bli en attraktiv arbetsgivare med hållbara lösningar som lockar fler medarbetare. Samt att även politikerna behöver kliva in på banan och ge verksamheterna bättre förutsättningar att bemanna på ett sätt som möjliggör en vettig schemaläggning. Läs mer om dygnsviloreglerna samt förutsättningarna för arbetsgivare att ansöka om undantag (från 1 oktober 2023) och dispens (från 1 februari 2024).
 • Förändrade arbetssätt. Att ökat samarbete och samverkan mellan olika aktörer behövs generellt men särskilt i glesbygd, det var många överens om behövs för att klara uppdragen både idag och i framtiden.

  Fler trevliga medlemssamtal idag! Har vi kanske inspirerat till att dessa blir förtroendevalda också?
 • Vikten av förtroendevalda på arbetsplats. Vi är glada för de många samtal vi haft med medlemmar som blev inspirerade och kunde tänka sig att kliva in i rollen som förtroendevald! Idén att vara fler förtroendevalda som kan dela på uppgifterna verkade få flera att våga prova på och kunna vara en konstruktiv kraft i att påverka på arbetsplatsen. Här gjorde de förtroendevalda i montern ett jättefint jobb med att peppa sina kollegor! Läs mer om hur ni kan välja förtroendevald på er arbetsplats.
 • Förutsättningar för chefer. Vi inspirerade flera chefer med erbjudandet om vår nya chefsförening. Även chefen behöver ju en god arbetsmiljö och vettiga förutsättningar – antalet medarbetare per chef var en het fråga, liksom lönenivåer för chefer. Vårdförbundet Chef erbjuder ledarskapscoachning, eget direktnummer till rådgivning, särskilda ombudsmän med fokus på chefsfrågor och mycket mer. Läs mer om Vårdförbundet Chef här. 
 • Lön och Särskilt yrkesskicklig (SYS). Flera vi pratade med hade glädjande nog blivit bedömda som särskilt yrkesskickliga, medan andra undrade vad som skulle krävas för att de själva skulle bli det. Vår broschyr om SYS var populär, både bland medlemmar och bland chefer. Läs den som pdf här.
 • Vikten av kompetensutveckling och möjlighet att få betald specialistutbildning, AST. Vi behöver få fler med specialistutbildning inom prehospital vård. Vårdförbundets modell Akademisk specialistutbildning inom ramen för anställningen gör att du utbildar dig på betald arbetstid samtidigt som du varvar med kliniskt arbete. Läs mer om AST här.
 • Hur kan vi vara med och forma framtidens ambulanssjukvård? Vilka krav måste vi ställa på kompetensen i bilarna, hur ska kopplingen till Nära vård se ut, arbete både över geografiska gränser och mellan verksamheter/funktioner, hur möter vi och hanterar ökad förekomst av hot och våld, hur säkrar vi återhämtning både under och mellan arbetspass – finns tid för både fysträning och för reflektion?

Stort tack till alla som bidrog till bra samtal och spännande möten! Vårdförbundet fortsätter dialogen och håller som bäst på att utveckla fler mötesplatser för dig som arbetar inom ambulansen. Vill du vara med? Hitta inspiration till att engagera dig på arbetsplatsen, välj en förtroendevald eller flera! Varför inte föreslå dig själv?

/Annelie Söderberg

Full fart i montern med både förtroendevalda och chefsmedlemmar.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!