Historiskt och händelserikt förhandlingsår 2021

Så är det ännu en gång dags att summera ett intensivt och händelserikt år. 2021 innehöll leverans på viktiga kongressbeslut, pandemirelaterade förhandlingar och historiska uppgörelser.

I februari slöt vi ett nytt löneavtal med Fremia, för medlemmar i kooperativa och idéburna verksamheter. Det nya löneavtalet innehåller skrivningar om prioritering av särskilt yrkesskickliga, ökad lönespridning och möjlighet till lönekarriär i yrket över tid. Det är delar kopplade både till vår lönepolitik och viktiga jämställdhetsfrågor.

Under försommaren fördes intensiva förhandlingar om ett nytt Krislägesavtal med SKR och Sobona. Under pandemin slet och sliter många medlemmar i Vårdförbundet oerhört hårt, både med och utan aktiverat krislägesavtal. För de som var anvisade på krislägesavtalet var det dock många gånger under väldigt långa perioder och med få möjligheter till återhämtning. Vi kunde konstatera att avtalet inte riktigt var anpassat till den situation som uppstått under pandemin. För Vårdförbundet var det därför viktigt att förhandla in tydliga begränsningar i anvisningstider, utökad vila mellan anvisningar och förbättringar i form av höjda ersättningar. I juni kom vi efter förlängda förhandlingar slutligen överens med SKR och Sobona och det nya krislägesavtalet började gälla 1 juli 2021.

Parallellt förhandlade vi också ett nytt kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna Bransch Ambulans. Även här fick vi in skrivningar om en prioritering av särskilt yrkesskickliga, ökad lönespridning och möjlighet till lönekarriär i yrket över tid. Vi förhandlade också fram förbättringar kring föräldralönetillägget och viktiga partsarbeten kring lön, framtidens ambulanssjukvård och hälsosam arbetstidsförläggning.

Under våren har Vårdförbundet tillsammans med Almega Vårdföretagarna tagit fram en introduktion till de nya löneavtalen för Bransch D, E, F och Ambulans, med fokus på begreppet särskilt yrkesskicklig. Vi har också tagit fram ett stöd till både chefer och medarbetare kring lönesamtalet. En uppskattat lönekonferens för både arbetsgivare och förtroendevalda i Vårdförbundet hölls i december, med inslag kring bland annat särskilt yrkesskicklig och lönestatistik.

Under hösten intensifierades förhandlingarna kring vad som skulle kunna benämnas ”århundradets avtalspaket”. Den 27 december träffades avtal i en paketlösning för ett hållbart arbetsliv, mellan arbetstagarorganisationerna inom den offentliga välfärdssektorn och SKR/Sobona. Avtalen innehåller:

  • Höjda avsättningar till tjänstepension från 4,5 procent till 6 procent samt från 30 till 31,5 procent
  • Ett nytt omställningsavtal med livslångt lärande och möjlighet att studera med ersättning upp till 44 veckor plus 88 veckor.
  • Ett partsgemensamt arbete för friska arbetsplatser
  • Konsekvensändringar i AB utifrån kommande förändringar i LAS, men där AB:s turordningsregler kvarstår

Året avslutades med en uppsägning av HÖK 19, där Vårdförbundets yrkande sätter fokus på ett jämställt och hållbart yrkesliv, jämställda livslöner, kompetensutveckling och chefers förutsättningar. De förhandlingarna ska vi nu inleda. Men mer om det i nästa blogginlägg.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!