Förhandlingsskulden betas av – intensivt skede på privat sektor

Digitala förhandlingar

Det är inte bara en vårdskuld som växer i pandemins spår. Att vårens alla ordinarie avtalsförhandlingar sköts på framtiden gör att Vårdförbundet nu sitter i flera parallella förhandlingar – naturligtvis helt digitalt. Som alltid är det svårt att yppa något om läget, det svänger snabbt i både hockey och förhandlingar… Men här ger vi en bild av vilka frågor vi driver för dig som medlem.

Arbetsgivaralliansen
Här yrkar Vårdförbundet på sänkt veckoarbetstid vid nattarbete. Arbetsgivaralliansen är sist ut av våra avtal – den enda arbetsgivarorganisationen som inte träffat avtal med Vårdförbundet om nattavtal. Därför är det hög tid att våra medlemmar också inom idéburen sektor får möjlighet till den extra tid för vila och återhämtning som krävs vid nattarbete. Det är inte rimligt att behöva betala med vare sig den egna hälsan (forskning visar tydligt att nattarbete innebär ökad risk för bland annat bröstcancer, hjärt-kärlsjukdomar och MS) eller den egna ekonomin, då många tvingas arbeta deltid för att orka.

Vi yrkar också på möjlighet till Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Även här är Arbetsgivaralliansen den enda arbetsgivarorganisationen som inte tecknat avtal med Vårdförbundet om utbildningsanställning. Möjligheten för våra medlemmar att inom ramen för anställningen genomföra en specialistutbildning är viktig, både för individen och för att arbetsgivare ska kunna långsiktigt kompetensförsörja.

Möjlighet till lönekarriär i yrket över tid och ökad lönespridning är andra delar vi förhandlar om, liksom förtydliganden kring hur arbetsgivaren kan använda personalen i jour och beredskap.

Almega Vårdföretagarna Bransch D, E och F
När det gäller avtalen för Företagshälsovård, Vård, behandling och omsorg samt Äldreomsorg har Vårdförbundet yrkat på en särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga. Detta för att komma till rätta med den framtunga löneutveckling som vi ser finns även på dessa avtalsområden. Den sammanpressade lönestrukturen gör att det skiljer alldeles för lite mellan den som är ny och oerfaren i yrket och den som är erfaren och särskilt yrkesskicklig. Erfarenhet, kompetens och särskild yrkesskicklighet måste prioriteras, så att alla kan se att det går att göra lönekarriär i yrket över tid.

När det gäller villkoren kring föräldraledighetstillägg ligger Vårdföretagarna efter andra arbetsgivare som konkurrerar om Vårdförbundets medlemmar. Här yrkar vi på ett helhetsgrepp om frågan, så att våra medlemmar får motsvarande villkor som både kommuner, regioner och andra privata arbetsgivare erbjuder. Förutom att det är en jämställdhetsfråga att ha goda villkor vid föräldraledighet, är det också något som alla moderna arbetsgivare borde se som självklart för att vara attraktiva för både dagens och morgondagens medarbetare.

KFO
Även här yrkar vi på möjlighet till lönekarriär i yrket över tid och ökad lönespridning. Vi ser också att det finns behov av att förbättra villkoren både vid föräldraledighet och sjukdom.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!