Vi jobbar hårt för att du ska få mer än bara applåder

Omprioritering. Nya samarbetsformer. Digitala möten. Arbete hemifrån. Uppdraget som förhandlingschef på Vårdförbundet har fått delvis nytt innehåll och ny form. Men fokus är som alltid medlemmarnas villkor och förutsättningar att utföra sitt jobb. Skillnaden mot för någon månad sedan är att nu handlar i stort sett all tid för mig och mina kollegor om att prioritera råd och stöd, påverkan och lösningar kopplat till den pågående pandemin. Vi har också tillsatt en särskild arbetsgrupp för frågor relaterade till covid-19, för att snabbt kunna ta fram underlag och råd till medlemmar, förtroendevalda, Vårdförbundet Direkt och lokala ombudsmän.

Du som medlem ska veta att Vårdförbundet gör allt vi kan för att du ska kunna arbeta säkert med smittade eller misstänkt smittade patienter. Vi har ständig dialog med företrädare för regeringen, myndigheter och arbetsgivare, för att betona vikten av att det finns adekvat skyddsutrustning och att den används rätt. Det har bland annat lett till förtydliganden i frågor om smittskyddsansvar och att Socialstyrelsen nu har det samlade ansvaret för inköp av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.

Arbetsgivaren är ansvarig för din arbetsmiljö och att du inte skadas eller smittas i arbetet. Det är viktigt att du tar kontakt med din förtroendevalda, som också är ditt skyddsombud, på arbetsplatsen om du är orolig eller märker att det brister i tillgång på skyddsutrustning eller säkerhetsrutiner. Vi har tagit fram ett särskilt stöd för skyddsombud kring arbetsmiljö och skyddsutrustning.

Har ni ingen förtroendevald/skyddsombud på arbetsplatsen? Välj en! Här kan du läsa mer om hur det går till att välja förtroendevald. Nu är det viktigare än någonsin att vara många medlemmar som kan hjälpas åt att bevaka era rättigheter och möjligheter att påverka er arbetssituation. Ställ gärna frågan till en kollega som inte är medlem om hen vill bli det!

En annan fråga som berör allt fler medlemmar är den om etisk stress. När vårdpersonal måste göra allt hårdare prioriteringar i sitt arbete kommer många säkert att må dåligt av de beslut man tvingas fatta. Vårdförbundet har därför gjort en partsgemensam begäran till regeringen om ökade resurser till företagshälsovården.

Vi har redan varit med och arbetat fram extra pengar till vården samt att karensavdraget och kravet på läkarintyg vid sjukskrivning slopas. Det är beslut som både minskar risken för smittspridning och trycket på vården.

För att de som studerar och vill arbeta extra i vården under coronakrisen har vi drivit på att de ska kunna göra det utan att rätten till studiemedlet påverkas. Vi är mycket nöjda över att det nu gått igenom.

Vi har också fått löften från regeringen om att barnomsorg ska garanteras för barn till anställda inom vården, för det fall att förskolor och grundskolor stängs. Det är en trygghet för alla som oroar sig för hur de ska få ihop livspusslet när många delar av samhället går på sparlåga.

I veckan som gick har vi också tecknat flera centrala kollektivavtal. Krislägesavtalet ger arbetsgivaren ökad möjlighet att använda personalen, men ger i gengäld en betydligt bättre ersättning. Krislägesavtalet måste aktiveras centralt hos SKR/Sobona, med fyra hårda kriterier som samtliga ska vara uppfyllda. Arbetsgivaren anvisar sedan särskilt vilka medarbetare som ska omfattas av krislägesavtalet. Läs mer om krislägesavtalet och hitta svar på vanliga frågor.

Den nya lagen om korttidspermittering, eller korttidsarbete, gör det möjligt för privata arbetsgivare att sänka arbetstiden för att slippa säga upp personal och att staten står för en del av lönekostnaden. Verksamheter som huvudsakligen är finansierade av allmänna medel omfattas inte av stödpaketet. Även om Vårdförbundets medlemmar inte är de som i första hand drabbas, är det viktigt att de också omfattas av möjligheterna i stödpaketet. Därför har vi tecknat centrala kollektivavtal om korttidsarbete med statligt stöd. Läs mer om vad avtalen innebär.

När det gäller löneöversynen har arbetsgivarna kommit olika långt. Vissa är redan klara och ny lön kommer att betalas ut i slutet av april. Andra är nästan i hamn och borde kunna slutföra arbetet inom kort. Andra har stora problem med att kunna genomföra lönesamtal och översyn i tid. Här har vi viss förståelse för att den oerhört pressade situationen i vården gör det svårt att samtidigt klara av löneöversynen. Men vår ingång är att processen ska ta fart igen senast efter sommaren. Vårt mål med HÖK 19 står fortfarande fast. Särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor mer i månaden under avtalsperioden och övriga ska ha en god löneutveckling.

Alla medlemmar som arbetar i vården hyllas nu som hjältar. Folket applåderar bokstavligen era insatser. Det är ni väl värda. Men det räcker inte. Nu är det dags för arbetsgivare och politiker att visa sin uppskattning i mer än vackra ord. Ge barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ordentligt betalt och skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv! För vi kommer att behöva er inte bara nu, utan också långt efter att den här krisen är över. Kampen mot coronapandemin kräver uthållighet. Detta måste vi göra tillsammans.

PS. Vi har just nu ett hårt tryck på Vårdförbundet Direkt och väntetiderna är längre än normalt. Läs gärna igenom våra frågor och svar innan du ringer – kanske hittar du svaret redan där? Här finns vår samlade information med frågor och svar, vägledningar och inslag i olika medier.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!