En ny NovusNödutgång-undersökning på uppdrag av Vårdförbundet visar att hälften av de som svarat på enkäten övervägt att lämna yrket. Hela 61 procent av dessa är i åldern 30 – 49 år – dålig arbetsmiljö och dålig lön är huvudskälen.

Att hela 61 procent av 70- och 80-talisterna har funderat på att lämna vården är en tydlig signal till arbetsgivarna om att man inte längre ställer upp på dåliga arbetsvillkor. Att man inte accepterar att löneutvecklingen stannar av vid 35 års ålder och mattas av ytterligare vid 45. Att man slår i löneglastaket så tidigt är ett tecken på en väldigt dysfunktionell lönestruktur och gör naturligtvis att man funderar över sin framtid i yrket.

Hälso- och sjukvården riskerar att tappa tusentals medarbetare om inget görs. Vårdförbundets krav i årets avtalsrörelse fokuserar på villkor som gör att vården kan behålla och rekrytera ny personal, så att invånarna kan få en god och säker vård. Det ansvaret vilar nu tungt på både politiker, arbetsgivare och SKL.

Vi är nu inne i intensiva slutförhandlingar. Det innebär att vi befinner oss i ett känsligt läge och att det är svårt att berätta vad som händer. Men ett tydligt medskick kommer här: Det är dags för politiker på alla nivåer att ge SKL och Sobona i uppdrag att gå oss till mötes, om de vill kunna garantera en god och säker vård till sina väljare!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!