Arbetsgivare på tvären

Vi pekar på det orimliga att erfarenhet och yrkesskicklighet inte avspeglar sig i våra medlemmars lönekuvert. Det orimliga i att vi har en löneutveckling som ger mest i både procent och kronor till de unga och som gör att din löneutveckling stannar av vid 35 och ytterligare mattas av vid 45. Och möter arbetsgivare som hävdar att Vårdförbundets medlemmar vill att ”alla ska få lika” och att ”det blir orättvist om några tjänar mer”.

Visst, några hävdar att det kan bli svårt att skilja ut särskilt yrkesskickliga och att det kan bli ”dålig stämning i gruppen” om några får en löneinjektion. Men vad är alternativet? Att låta det vara som nu? Är det rättvist att den erfarna kollegan, hen som handleder den nyexade, utvecklar verksamhet och metoder, som skapar trygghet i teamet och för patienten, bara tjänar några tusenlappar mer än den som är helt ny i yrket? NEJ, säger vi och majoriteten av Vårdförbundets medlemmar!

Detta var ett av de tydligaste uppdragen från kongressen, att komma till rätta med en dysfunktionell lönestruktur och se till att erfarenhet och skicklighet lönar sig.

Du ska kunna ha en god löneutveckling under hela ditt yrkesliv. Det tjänar alla på! Du som är ny, som ser att du kommer att fortsätta utvecklas och också få betalt för det. Du som är den där erfarna, ryggraden, som värdesätts inte bara med en klapp på axeln för ditt ansvarstagande, utan också med en schysst lön.

Du som läser detta och är arbetsgivare – även du tjänar på att ge dina medarbetare en lön och löneutveckling som motsvarar den utbildning, kompetens och livsviktiga ansvar som de faktiskt har. Att du som arbetsgivare kan bemanna vården med våra medlemmar är en förutsättning för en god och säker vård och för att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag mot Sveriges invånare!

Det är dags att gå oss till mötes – inte gå på tvärs mot både fakta och förnuft!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!