Delad problembeskrivning, men väldigt olika syn på lösningar

De centrala förhandlingarna med SKL och Sobona är i full gång. Vi har hittills pratat mycket om Vårdförbundets fyra yrkanden och varför de är avgörande både för våra medlemmar och för bemanningssituationen i vården. SKL och Sobona pratar utifrån hur deras medlemmar – regioner, kommuner och kommunala bolag – ser på situationen i vården. Det vi delar är bedömningen att bemanningsbristen är vårdens största utmaning – men inte hur vi ska komma till rätta med den. Vi står med andra ord långt ifrån varandra.

Vårdförbundets krav i avtalsrörelsen:

  • 10 000 kronor mer till särskilt yrkesskickliga. Vi måste få en lönespridning där den erfarne tjänar betydligt mer än den som är ny i yrket. Löneutvecklingen idag är som störst i början av karriären – vid 35 års ålder stannar den av, för att ytterligare mattas av vid 45. Många hamnar under ett ”löneglastak”. Det är inte rimligt med en sämre löneutveckling i takt med ökad erfarenhet – vi kräver därför en löneinjektion till särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialister och chefer. Detta utöver en mycket god löneutveckling för alla våra medlemmar.
  • En fungerande lokal löneprocess. Alla ska ha möjlighet att göra lönekarriär under hela yrkeslivet. Alla vinner på en lönestruktur där erfarenhet, yrkesskicklighet, specialistkompetens, ansvarstagande och karriär i yrket faktiskt syns i lönekuvertet. Då kan arbetsgivaren lättare rekrytera och behålla personal, och du kan få en bättre arbetsmiljö med kollegor att bygga stabila team tillsammans med.
  • Sänkt veckoarbetstid vid nattarbete, oavsett verksamhet. Idag är arbetstidsmåttet högre om du arbetar ständig natt i kommunen, jämfört med i regionen. Det är hög tid att vi får en central reglering av arbetstidsmåttet som ger sömlösa villkor mellan kommun och region.
  • Hälsosam arbetstidsförläggning. Övertid, många extrapass och svårighet att få ut semester sliter på hälsan och försämrar din arbetsmiljö. Du ska inte behöva gå ner på deltid för att orka arbeta – det handlar om jämställda villkor. Vi vill få till fungerande lokala samverkansprocesser kring arbetstidsförläggning, som löser alla de skav som finns kring schemaläggning, dygnsvila, jour och beredskap, övertid, semesterplanering med mera. Du har rätt till ett hållbart yrkesliv och att kunna planera din fritid.

Avtalet löper ut den 31 mars. Vi har med andra ord kort om tid på oss för att komma fram till en lösning och ett nytt avtal.

Du som medlem kan hjälpa till att sätta tryck i förhandlingarna!

  • Dela vår film i sociala medier där medlemmar berättar om varför våra krav är så viktiga – Till filmen på youtube (se även här nedan)
  • Prata med dina kollegor om våra yrkanden – skriv ut medlemsinfo Avtalsrörelse 2019  och lägg ut i fikarummet eller sätt upp på anslagstavlan
  • Passa på att prata med kollegor som ännu inte är medlemmar om varför det är viktigt att vi är många – uppmana dem att gå med i Vårdförbundet!
  • Uppdatera dina medlemsuppgifter så att vi snabbt kan nå dig med information

Nu är det dags för jämställda och hälsosamma villkor i vården!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!