Vi behöver din berättelse om nattarbete och rotation i våra förhandlingar!

Arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna hävdar att det inte förekommer rotation i verksamheterna inom avtalsområdena D (företagshälsovård), E (vård och omsorg) och F (äldreomsorg). Vi menar att det visst förekommer, åtminstone inom E och F. Det visar både vår statistik och den enkät vi gjort bland förtroendevalda. Men nu vill vi höra ännu mer från dig – hur ser det ut på din arbetsplats? Svara på frågorna nedan och mejla till oss. Stort tack på förhand!

  • Förekommer nattarbete eller rotation (blandad dag-kväll-natt)?
  • Hur långt är ett nattpass?
  • Vad ligger veckoarbetstidsmåttet på vid ständig natt respektive rotation?
  • Arbetar man hel- eller deltid vid natt/rotation?
  • Tar arbetsgivaren in bemanningspersonal på ständig natt eller rotation?
  • Vad säger du och dina kollegor om att arbeta natt respektive rotation?
  • Vad säger arbetsgivaren, är man beredd på de förändringar som kommer när det blir mer av en nära vård i primärvård och i hemmet?

Ange din arbetsplats, inom vilken verksamhet samt var i landet du arbetar. Mejla så snart som möjligt till förhandlare Alma Kastlander Nygren, alma.kastlander@vardforbundet.se. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter i förhandlingarna.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!