Nytt avtal på plats - bättre villkor för nattarbete i privat ambulans!

Nu får du som arbetar i privat ambulans motsvarande villkor kring nattarbetstid som dina kollegor i landstingsdriven ambulans. Vårdförbundet har slutit ett centralt avtal med Almega Vårdföretagarna som är långsiktigt och hållbart och som ska ge dig vila och återhämtning.

– Vi är mycket glada att ha fått igenom förkortningar av arbetstiden i nivå med dem vi förhandlat fram för våra medlemmar i landstingsdriven ambulanssjukvård. Det här kommer att vara avgörande för att få en modern ambulanssjukvård som är både patientsäker, trafiksäker och ger hälsosamma arbetstider för medarbetarna. Vi har satt ett normerande tak för hur mycket man ska arbeta under dygnets alla timmar. Resten av privat vårdsektor måste följa efter, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Det är också en framgång att vi nu har regleringar kring utbildningsanställningar enligt Vårdförbundets modell, Akademisk specialisttjänstgöring AST, i ett centralt kollektivavtal. Det ger fler sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen lön inom ramen för anställning och kollektivavtal, och är en förutsättning för att vi ska kunna rekrytera och behålla rätt kompetens i vården, säger Sineva Ribeiro.

Avtalet träder i kraft den 1 juli 2017, men olika delar i avtalet börjar gälla vid olika tidpunkter.

Sänkt veckoarbetstid vid rotationstjänstgöring

  • Veckoarbetstiden vid 20 procent arbetad natt eller mer, sänks till 36,20 timmar.
  • Veckoarbetstiden vid 30 procent arbetad natt eller mer, sänks till 34,20 timmar.

De sänkta arbetstiderna införs i den takt nya upphandlade avtal börjar gälla, eller vid ett tidigare tillfälle som de lokala parterna kommer överens om.

Akademisk specialisttjänstgöring, AST

En ny anställningsform, ”utbildningsanställning”, och formerna för Akademisk specialisttjänstgöring förs in i det centrala avtalet. Detta börjar gälla redan den 1 juli 2017.

Parterna är överens om att utbildningsanställningar är en del av en lösning för att komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor. Med en utbildningsanställning får sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen lön inom ramen för anställning och kollektivavtal.

Höjda OB-tillägg

OB-nivåerna höjs från 1 juli 2017 med 6,5 procent på tre år enligt industrimärket.

Kompetensutveckling

I avtalet finns krav på individuella kompetensutvecklingsplaner som ska ingå i ditt årliga utvecklingssamtal.

Partsarbeten kring framtidens ambulanssjukvård

Utvecklingen av vården fortsätter i snabb takt och där kommer ambulanssjukvården att spela en avgörande roll. Parterna har därför enats om att gemensamt arbeta för att forma den framtida ambulanssjukvården.

Utgångspunkt ska vara ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt där ambulanssjukvården ska vara en integrerad del av den nära vården, samtidigt som beredskapen alltid ska finnas för olyckor och katastrofer.

Satsningar som staten och huvudmännen gör för att stärka kompetensförsörjningen bör komma även privata vårdgivare till del. Parterna konstaterar också att för att kunna påverka framtidens ambulanssjukvård måste utformningen av upphandlingarna ses över.

Partsarbeten kring AST

Parterna ska följa upp och utvärdera utvecklingen av utbildningsanställningarna enligt Vårdförbundets modell Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Utvärderingen gäller upplägg, innehåll, antal, fördelning och inriktning.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!