Fortfarande långt mellan parterna i ambulansförhandlingarna

Förhandlingarna kring det privata ambulansavtalet Bransch H fortsätter, men parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

Utmaningarna ligger i att vi dels har ett avtal som bygger på ett gammalt transportavtal, dels att motparten Vårdföretagarna – trots namnet – inte förstår att dagens ambulanssjukvård innebär en avancerad prehospital vård. Med veckoarbetstider på upp mot 48 timmar är det omöjligt att få den vila och återhämtning som krävs för att kunna ha ett hållbart yrkesliv med patientsäkerhet i fokus, som också kan kombineras med familj, vänner och fritid.

Vårdförbundet står fast vid våra yrkanden som bland annat innebär bättre arbetstidsvillkor för dig:

  • Tid för vila och återhämtning vid nattarbete. Att ha hälsosamma arbetstider är en förutsättning både för ett hållbart yrkesliv och för att få ihop hela livet med familj, vänner och fritid. Företagens vinster ska inte tas ut på bekostnad av dina villkor och din hälsa!
  • All tid på jobbet ska vara arbetstid. Vi behöver en översyn av regelverket kring jour och beredskap. Det är inte rimligt med veckoarbetstider på upp mot 48 timmar!
  • Specialisttjänstgöring med full betalning. Vi vill ha fler utbildningsanställningar enligt Vårdförbundets modell akademisk specialisttjänstgöring, AST. Det är lika viktigt med specialistutbildade sjuksköterskor i privat som i landstingsdriven ambulans!

Prata med dina kollegor om vikten av att vara medlem för att kunna sätta tryck bakom våra krav. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare är vi!

Vilka områden berörs?

De här lokala avdelningarna berörs främst av avtalet med Bransch H – ambulans:

  • Stockholm
  • Skåne
  • Gotland
  • Västerbotten
  • Västernorrland
  • Östergötland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!