Förhandlingar med Vårdföretagarna om det privata ambulansavtalet Bransch H

Ambulanssjuksköterska

Vårdförbundet har sagt upp kollektivavtalet för sjuksköterskor anställda i privata ambulansföretag. Förhandlingar pågår om bland annat bättre villkor kring vila och återhämtning vid nattarbete.

Avtalet löper ut den 30 juni 2017, om inte parterna tecknat nytt kollektivavtal eller tillfälligt väljer att förlänga det nuvarande avtalet.

Vårdförbundet yrkar bland annat på bättre arbetstidsvillkor:

  • Tid för vila och återhämtning vid nattarbete. Att ha hälsosamma arbetstider är en förutsättning för ett hållbart yrkesliv.
  • All tid på jobbet ska vara arbetstid. Vi behöver en översyn av regelverket kring jour och beredskap.
  • Specialistutbildning med full betalning. Vi vill ha fler utbildningsanställningar enligt Vårdförbundets modell akademisk specialisttjänstgöring, AST.

Viktigt att du har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemssystem!

För att vi snabbt ska kunna nå dig med information om förhandlingarna är det viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter i medlemssystemet.

På vardforbundet.se kan du logga in och ändra dina uppgifter. Ange rätt arbetsplats, privat mobilnummer och privat e-postadress. Detta för att vi ska kunna nå dig även under en eventuell konflikt, då du kanske inte har tillgång till arbetets mobil eller mejl.

Vi håller dig informerad under förhandlingarna

Vi uppdaterar dig löpande via riktade nyhetsbrev, information på vardforbundet.se och här i Avtalsbloggen.

Kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt

Har du ytterligare frågor eller funderingar, kontakta din förtroendevalda. Hos Vårdförbundet Direkt kan du få personlig rådgivning varje vardag klockan 8-18. Ring 0771-420 420.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!