Nya SKL-avtalet – ett historiskt genombrott

arbetstid-nyVid 04.30 i torsdags morse (1 december) kom vi efter långa och hårda förhandlingar till slut överens med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om ett nytt avtal kring nattarbetstider. Avtalet markerar slutet på en fas, men det innebär inte att kampen för att få hälsosamma arbetstider för våra medlemmar är över.

Att vi nu äntligen fått ett centralt avtal som reglerar nattarbetstiderna gör att vi har en bättre, mer stabil grund att bygga vidare på. Nu börjar arbetet med att fortsätta förhandla lokalt för att få avtal som är anpassade efter det som olika verksamheter och medlemmar behöver. Ett centralt avtal kan aldrig ge det, men är en bas att utgå ifrån. De lokala avtal som ger bättre villkor än det centrala gäller fortfarande, om inte de lokala parterna kommer överens om något annat.

Vad är det viktigaste vi uppnått i det nya avtalet?

 

  • Alla som är anställda på rotation och arbetar omväxlande dag och natt omfattas, både i landsting, region och kommun. Är du anställd på ständig natt i landsting och region omfattas du också. Dessutom omfattas medlemmar i kommun som har rotationsavtal men som arbetar ständig natt.
  • Det finns verksamheter som helt saknar andra arbetstidsbestämmelser än 38 timmar och 15 minuter respektive 36 timmar och 20 minuter. För de medlemmarna innebär avtalet en arbetstidsförkortning på 2 respektive 4 timmar.
  • Arbetstidsförkortningarna i det centrala avtalet ska ses som ett bättre och stabilare golv. Tidigare när lokala nattavtal sades upp, blev arbetstiden automatiskt 38 timmar och 15 minuter i veckan enligt AB (de Allmänna bestämmelserna).
  • Ett centralt avtal är långsiktigt och går inte att säga upp hur som helst. Lokala avtal kan sägas upp med tre månaders varsel.
    Arbetstidsförkortningarna i avtalet har inte krävt några försämrade ersättningar, exempelvis när det gäller OB, vilket nästan alltid skett lokalt. Tvärtom ger det nya avtalet höjda OB-ersättningar.
  • I det centrala avtalet har SKL bekräftat att det är viktigt att fokusera på arbetstidsfrågan och våra medlemmars hälsa. Här kommer vi att arbeta vidare med en bilaga till HÖK-avtalet där centrala parter ger sin syn på arbetstider, till exempel hälsosam schemaläggning och annat som bidrar till hälsosamma arbetstider
  • I avtalet finns flera andra överenskommelser som gynnar dig som medlem. Bland annat kring utbildningsanställningar, karriärutveckling med fokus på specialisering och tydliga planer för din kompetensutveckling.
  • Avtalet slöts ett år tidigare jämfört med den ursprungliga avsiktsförklaringen. Det innebär att förändringarna rörande till exempel höjda OB-ersättningar gäller redan från 1 december i år, medan de andra delarna träder i kraft ett år innan de annars skulle göra.

Vad har vi kvar?

Vi kämpade in i det sista, men kommunerna gav inte SKL mandat att låta avtalet omfatta de som är anställda på ständig natt i kommunerna. Däremot fick vi igenom att de i kommunerna som är anställda på rotation och de som har rotationsavtal men arbetar ständig natt också ska få sänkt veckoarbetstid.

Vi kommer inte att ge oss när det gäller de medlemmar i kommuner som är anställda på ständig natt. Ni gör ett oerhört viktigt arbete, många gånger ensamma och med stora områden att täcka och många patienter att ge avancerad vård. Nu fokuserar vi på att visa hur situationen ser ut och att få kommunerna att fullt ut ta sitt ansvar för sina nattarbetande anställda.

Vi fyller på med information på vår samlingssida om det centrala avtalet på Vårdförbundets webb.

/Annelie Söderberg

Förhandlingschef Vårdförbundet

PS.

Vi passar på att tipsa om lokala avdelningar som bloggat om SKL-avtalet:

Det kom en hök och slog sig ned – Örebrobloggen

Skäms svenska kommuner – Västmannabloggen

/Red

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!