Tydligt mål men stora utmaningar i nattarbetsförhandlingarna

berg_cc-licensby_brandonatkinsonI måndags träffade jag och min kollega Ida Eklöf SKL på nytt. Även Sunt Arbetsliv var där. De hade hört om hur vi lagt upp vårt gemensamma arbete kring hälsosamma arbetstider och var nyfikna på att veta mer. Jag håller med om att det är ett bra arbetssätt när parter tillsammans utforskar och delar bilder inför förhandlingar. Då får man en bra grund att jobba vidare utifrån.

Förhandlingarna har tagit fart

Vårdförbundet och SKL har nu gått in i en ny fas. Nu förhandlar vi på allvar och jag tror att båda parter har nytta av att vi också har förberett oss tillsammans. Det innebär att vi redan nu kan se frågor som vi kan hitta lösningar på. Men som i alla förhandlingar har vi olika intressen och vi vet att det finns stora utmaningar.

Vi är överens om att förhandlingsarbetet ska intensifieras. Vi har satt ut elva förhandlingstillfällen på totalt 53 timmar till och med den 30 november. Det innebär två träffar i veckan och vi inser att det kan behövas fler. Vårt gemensamma mål är att det den 30 november ska finnas en tydlig principöverenskommelse om vila och återhämtning vid nattarbete. Därefter har vi till den 30 november 2017 på oss att ha ett nytt centralt avtal på plats. Här kan du läsa mer om tidsplanen och vad som gäller under tiden.

Många engagerade i nattarbetsfrågan

Förhandlingarna om vila och återhämtning vid nattarbete är en högt prioriterad fråga i Vårdförbundet och engagerar många. Vid förhandlingsbordet sitter jag och Ida Eklöf men i kulissen finns många andra med. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, presidiet och förbundsstyrelsen involveras löpande och förbundsstyrelsen fattar beslut om vårt mandat. Förbundsråd och Avtalsråd som är rådgivande till förbundsstyrelsen är givetvis också med i processen.

Vi vet att det finns en stor otålighet bland våra medlemmar att se resultat. Men vi gör allt vi kan för att så snart som möjligt hitta gemensamma lösningar som ger rimliga villkor vid nattarbete.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!