Brist på bra villkor skäl till brist på specialistsjuksköterskor

Samtal i Gomorron Sverige om SCB:s nya prognos kring bristen på specialistsjuksköterskor.Den 13 juni presenterade SVT en ny prognos från SCB som visar att bristen på specialistsjuksköterskor på tio års sikt kommer att vara ännu större än man tidigare trott. Jag deltog i ett samtal i Gomorron Sverige tillsammans med Johan Styrud från Sveriges läkarförbund. Se inslaget på SVT Play 00:50:13 in i sändningen. Även om vi fick fram en hel kring både orsaker till och konsekvenser av bristen, var det ändå några saker som inte hanns med.

Varför behövs specialistsjuksköterskor?

Vården blir allt mer komplex och det bedrivs högkvalificerad vård under dygnets alla timmar. Därför behövs också mer forskningsbaserad kunskap i vården. Det finns de som tror att det räcker med fler händer i vården – men det är inte lösningen. Det är mer kompetens som behövs

Vilka konsekvenser får bristen för vården?

I flera studier har den amerikanska forskaren professor Linda Aiken visat att det finns ett direkt samband mellan sjuksköterskornas kunskap och patienternas möjligheter till överlevnad, symptomminskning och välbefinnande. Ju färre sjuksköterskor det finns på ett sjukhus desto fler infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall.

När köerna växer, avdelningar stängs, operationer skjuts upp och överbeläggningar blir vardag, hotas patientsäkerheten. När man tvingas dra ner på intensivvårdsplatser för att det inte finns intensivvårdssjuksköterskor kan man inte lösa det med lägre kompetens. Det vore oetiskt och en fara för patientens liv.
SKL började mäta överbeläggningarna 2013. Sen dess har de ökat med 40 procent. Orsaken som anges är sjuksköterskebristen.

När personalen inte får förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt leder det också till stress och ohälsa. Det är inte rimligt att Vårdförbundets medlemmar själva ska bli sjuka av att vårda.

Vad krävs för att vända trenden?

Bristen ett allvarligt problem som kräver omedelbara åtgärder.

  • Inför en nationell reglering efter Vårdförbundets modell för Akademisk specialisttjänstgöring (AST), på samma sätt som läkarnas specialisttjänstgöring är lagreglerad. AST har redan införts i ett antal landsting och kommuner. Den innebär att den som specialistutbildar sig får full lön och kollektivavtalade villkor under hela utbildningen. Utbildningen ges på universitet och högskola och ger forskarbehörighet. Studierna sker parallellt med klinisk praktik, vilket innebär att nyvunna kunskaper omsätts direkt på arbetsplatsen.
  • Specialistutbildningen måste ge en rejäl lönehöjning – precis som för läkarna. Idag är löneökningen minimal – det finns även de som får lägre lön med motiveringen att de har bristande erfarenhet i den nya rollen.
  • För att behålla och rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor krävs en hälsosam arbetsmiljö som ger möjlighet till vila och återhämtning. Statistik från Försäkringskassan visar att sjuksköterskor ligger i topp när det gäller sjukskrivningar. Stress och brist på återhämtning ligger bakom flertalet sjukskrivningar.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!