Klocka Dirk Vorderstrase cc-licensDet är full fart på arbetet med att hitta en lösning på nattarbetsfrågan. Tillsammans med SKL inventerar vi nu verksamheternas behov, arbetsorganisation, kompetensförsörjning dygnets alla timmar samt hälsosamma arbetstider. Det är ett stort jobb och jag är glad för att också SKL visar att de prioriterar detta på ett mycket ansvarsfullt sätt. Vi har tillsammans bokat in träffar en halv dag per vecka ända fram till midsommar.

Från Vårdförbundet deltar Ida Eklöf, förhandlare på Förhandlingsstrategiska avdelningen, och jag. SKL å sin sida representeras av tre förhandlare från deras Avdelning för arbetsgivarpolitik. Vi kommer under våren att föra en dialog kring fem olika teman:

  • Arbetstidsförläggning och hälsa
  • Verksamheternas behov, resurser och utveckling
  • Förhållandet mellan centrala och lokala avtal
  • Förslag på ändringar och/eller nya konstruktioner
  • Analys och beräkning gällande konsekvenserna av ändringar och/eller andra konstruktioner

Vi har precis avslutat det första temat om arbetstidsförläggning och hälsa. Där har vi tillsammans diskuterat befintlig forskning på området, vilka positiva och negativa erfarenheter som finns i verksamheterna, medarbetarnas önskemål och syn på attraktiva villkor i förhållande till forskarnas rekommendationer samt vad som kan göras centralt och lokalt. Vi har ägnat totalt tre träffar till temat och kan konstatera att vi i mångt och mycket ser samma problem som SKL – det är glädjande.

Nästa tema är verksamheternas behov, resurser och utveckling. Vi kommer att titta på nuläget, den framtida utvecklingen och hur kan detta påverkar arbetsorganisation och arbetstider.

Som förhandlare har jag och Ida nytta av att få höra vad du som medlem har för önskemål och syn på attraktiva och hälsosamma villkor samt hur du ser att vården kommer att utvecklas. Flera av er har skickat in era berättelser kring nattarbete och vi har fått möjlighet att dela med oss av dessa via bloggen. Fortsätt gärna berätta genom att mejla till nattarbete@vardforbundet.se – det ger oss ovärderligt underlag att arbeta vidare för medlemmarnas bästa!

Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!