Annica Magnusson

Tidigare yrkeshandläggare på Vårdförbundet för röntgensjuksköterskor. Numera pensionerad.