Jag säger det redan nu: ingen kommer att hinna bry sig om dig.

Läs Jenny Antonssons gästblogg om att inte hinna bry sig.

//Robin

 

Den dagen du ligger i min korridor med 15 andra då är det försent! Igår när du inte brydde dig var jag bara en sur “sköterska” som bara gnäller och lipar över hur illa det är.

Du tänkte: ”Säkert ingen sanning alls i det, gnäller troligen bara för att få mer lön och mindre att göra”. Det är först när du själv ligger i korridoren och lider som du öppnar käften och klagar. Men då är det försent för ingen kommer att lyssna. Jag frågar dig, vart var du innan? Varför engagerade du dig inte i hur vården ser ut igår? När du var frisk och kunde påverka, då brydde du dig inte om vården. Det finns väl så mycket annat kul att tänka på när man är frisk?

När ska samhället fatta att vården har VERKLIGA problem och att människor i nöd lider varje dag?

Jag läste ett inlägg på Facebook i veckan om en kvinna som skrev om hennes egna och hennes familjs mycket tragiska erfarenheter av vården där beslut eller bristen på beslut resulterat i död, lidande och ohälsa. Hon skrev att sjuksköterskorna hon stött på hellre drogade ner lidande patienter med morfin än att de tog reda på vad det verkliga problemet var. Att den trötte oengagerade läkaren bara drog benen efter sig. Att övervak saknades. Att inget togs på allvar. Oerhört tragiska och oacceptabla upplevelser. Bara att beklaga.

Men är jag förvånad?

Nej.

Det här är verkligheten.

Jag läste inte 3 år på högskolan till sjuksköterska för att mitt mål var att droga ner mina patienter med morfin. Inte heller har jag slavat på min arbetsplats som sjuksköterska i över 4 år med en snitt övertid på 200 timmar/år utöver min anställning på 100%, för att jag inte bryr mig! Inte heller läste jag till sjuksköterska för att se mina kollegor en efter en gå in i väggen och bli sjukskrivna på grund av dom rådande omständigheterna.

Hur tror ni att den förskräckligt dåliga arbetsmiljön ska kunna skapa en god och säker vård?

Hur ska jag kunna garantera patienternas säkerhet när jag inte ens kan hålla ihop mig själv, eller min kollega bredvid mig? Det finns ingen vits att ha en patient övervakad om det inte finns någon personal att läsa av övervaket.

Det du som medborgare eller patient måste fråga dig är: beror problemen på att personalen är oengagerad och lat eller på att den är totalt utarbetad?

Det är en mycket viktig och relevant fråga att fundera på och diskutera!

Det här har varit vår verklighet i många år och det har bara blivit värre. Är det någon som bryr sig? Har någon lyssnat när vi år efter år skrikit på hjälp? Vem orkar lyssna på en sur “sköterska” som bara gnäller och lipar över hur illa det är?

Men oroa dig inte, sker inga förändringar kommer jag inte jobba kvar i vården. Jag orkar nämligen snart inte mer. Jag vill inte vara en ”sur sköterska”. Då blir det någon annan stackare som får droga ner och ignorera dig när du blir sjuk, när du hamnar i en korridor med 15 andra, jag vill nämligen inte jobba så.

Jag vill kunna ge dig en god och säker vård som jag skall enligt lagen. Så hjälp mig att hjälpa dig om du blir sjuk.

Börja bry dig om vården nu! Inte sen, inte imorgon, utan nu! Imorgon när du själv ligger i korridoren och lider hjälper det inte att du öppnar käften och klagar. Då är det försent!

Jag säger det redan nu, när du fortfarande är frisk: ingen kommer att hinna bry sig om dig när du blir sjuk.

Börja bry dig om vården så att vi kan få förutsättningar att bry oss om dig.

Jenny Antonsson

Vart tar alla flickor vägen?

bildDebatten i samhället går hög. Flyktingströmmen ser inte ut att sina. Katastrofen är ett faktum och rör till det i svenskens trygga och tillrättalagda liv. ”Vi har ju jobbat här i hundratals år för att skapa medborgerlig trygghet, välfärd ordning och reda i det svenska samhället och plötsligt väller världens skräck och oro in över nationens gränser.”

Vad ska vi göra, vad har vi skyldighet att göra, vad har vi kapacitet att göra, vad är vi beredda att göra för en människa i nöd eller snarare tusentals? Ta emot eller inte ta emot, rädsla ställs mot empati, de dubbla känslorna delar nationen och finns säkert mer eller mindre också inom varje människa. Känslan må fråga sig huruvida vi är förmögna att hjälpa alla dessa svårt traumatiserade människor, ljusår från vårt fredagsmys i trygga vardagsrum. Fakta från OECD säger att vi inte bara har kapacitet utan att det till och med är lönsamt i ett längre perspektiv att hjälpa flyktingar.

Så läser jag Sineva Ribeiros kommentar och kommer till insikt om att frågeställningen är kanske alldeles fel….

 – Vi ser att ungefär två tredjedelar av dem som flyr är män och pojkar som kommer från Mellanöstern, Afrika och Afghanistan. Dem ska vi självklart ta emot, men var är alla flickor och kvinnor? De drabbas ofta värst i krig och katastrofer och löper dessutom stor risk att utsättas för fruktansvärda övergrepp även under flykten, säger Sineva Ribeiro.

Just det ja! Vi är så upptagna av att diskutera vad vi ska göra för/med de som knackar på att vi glömmer dem som inte gör det.

Vi begår ju katastrofmedicinens misstag nr 1.

Det är de som inte skriker som man ska prioritera först, de är ju de som är mest illa ute.

Frågeställningen kanske istället borde vara.

Vad gör vi för dem som inte klarar att ta sig till våra gränser?

Vart är alla flickorna?

Hur ska vi kunna hjälpa er?

//Robin

Flyktingkatastrofen – Vårdförbundet skänker 100.000 kronor

Chef med EQ bättre

Läste en artikel om forskning kring emotionell intelligens. Att inte vara rädd för och ha koll på sina känslor gör dig till en bra ledare. :)

 

Är det inte dags att vi sätter ner foten och aktivt efterfråga chefer/ledare i vården som innehar dessa egenskaper? Tas detta med som en merit vid rekryteringar i dag?

Har vi en tendens att förutsätta att det är ”hårdingarna” som är de bäst lämpade att leda?

Varför tror vi det i så fall, om det nu inte stämmer?

Jag skulle önska att detta blev en viktig fråga vid alla rekryteringsprocesser av chefer i hälso- och sjukvården och omsorgen framöver. Det är också ett argument för att ge chefer i vården goda villkor så att även människor som känslomässigt interagerar med sin omgivning vill ta på sig ledartröjan.

Till detta kan läggas den forskning som visar  hur ohyfsat beteende  påverkar teamets förmåga i vården av en patient:

 

Våga utöva den komplicerade konsten att vara snäll, så får vi en bättre vård, en bättre arbetsmiljö och ett bättre samhälle!

Robin

//Robin

Vård kostar, så enkelt är det

I våras träffades en försvarsuppgörelse mellan regeringen, M, C och KD. Denna överenskommelse ger ÖB Sverker Göranson 10,2 miljarder ytterligare att spela med i höjda anslag de närmaste fyra åren. Efter 2020 väntar även nya satsningar på tio nya Gripen plan och en U-båt. ÖB påpekar att ”det ryska militära kroppsspråket blir alltmer utmanande” och konstaterar helt kallt ”Säkerhet kostar, så enkelt är det”.

Säkerhet måste vi ju ha, så det är bra.

I dagarna presenterade regeringen sin skolsatsning med 5 miljarder i ett paket. Detta ska användas till höjda lärarlöner, kunskapslyft för landets lärare och stöd till skolor med låga studieresultat. Enligt utbildningsminister Fridolin är den största satsningen att staten hjälper parterna att kunna höja lönerna.

Utbildning måste vi ju ha, så det är bra.

Så nu gnuggar jag händerna och väntar med spänning på dagen som snart måste komma. Dagen där sjukvårdsministern öppnar plånboken till vårdens favör. Vi kan ju använda oss av ÖB’s retorik och säga att det ”mikrobiologiska kroppsspråket blir alltmer utmanande” i form av fler multiresistenta bakterier, den psykiska ohälsan i befolkningen ökar markant samtidigt som det blir allt svårare att hitta personal som vill arbeta på våra sjukhus.  Så vill man ha personal som kan flyga ÖB’s Gripen-plan och styra hans nya U-båt och vill man ha personal i skolorna som med sina nya höjda löner kan utbilda våra unga så får man lätta på plånboken ytterligare en gång. Denna gång måste pengarna gå till att höja löner för Vårdförbundets medlemmar, införa Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor och gärna bättre IT-system som underlättar istället för att försvårar arbetet för personalen. Utan sjukvård kollapsar både försvar och skola.

För vet ni…Vård kostar, så enkelt är det!

Lene Lorentzen

Rekrytera sjuksköterskor på Sahlgrenska

Fick chansen att i direktsänd P4 debattera varför det är svårt att rekrytera sjuksköterskor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
En chans jag var tvungen att ta, men samtidigt, med många nerver i magen.
Direktsänt, vad ska jag säga, inte stamma, har jag korrekta uppgifter, ringa kollegor och kolla. Stolpa upp detta måste jag få med, men vilka frågor kommer jag att få.

I Vårdförbundets namn gör nu inte bort dig Martin!

Har redan träffat vår politiska styrelses ordförande så det var inte särskilt nervöst.
Frågorna ramlade på och det gick rätt bra. Men problemen är större än att kunna lösas på 8 minuter i en studio i radiohuset i Göteborg. Problemen har pågått länge. Lönediskrimineringen inom kvinnodominerade yrken har pågått länge!
Lön är viktigt för att få sjuksköterskor eller våra andra professioner att vilja stanna. Framför allt handlar det om en vettig löneutveckling. Vi har medlemmar som jobbat i 15-20 år på SU. Lojala, duktiga och kompetenta. Som handlett och stöttat nya kollegor att bli självständiga och erfarna som tjänar ynka 3 tusen mer än vad en ny färdig kollega får. Och då anser vi att även den ny färdiga kollegan är undervärderad.
Arbetstid med roterande scheman. Växla mellan dag, kväll och nattarbete, gärna under samma vecka. För ett antal årsedan skulle du ha jobbat minst 3 år för att vara tillräckligt självgående för att kunna arbeta ensam på natten. I dag kastas du in redan under introduktionen. Natten behöver självklart bemannas, patienten finns på vårdavdelningen 24:7, och behöver rätt kompetens. Men när valet att jobba natt inte är frivilligt utan påtvingat då blir belastningen ännu större. Sjukvården bedrivs dessutom dygnets alla timmar på ett helt annat sätt i dag än vad den gjorde på 70 talet när arbetstidslagen skrevs. Då kunde man vaka natt, idag jobbar man natt.
Kompetensutveckling där det kan ingå att läsa till specialistsjuksköterska på betald arbetstid. Västra Götalandsregionen skickar iväg 50 st per år. Var av SU får drygt hälften av platserna. Bara på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus saknas 15 iva utbildade sjuksköterskor för att kunna öppna upp till de 12 platser mot 8 platser som varit under sommaren. Bristen är större än de 50 platserna.
Det är inte lätt att få med allt på dryga 8 minuter med en viftande radioman framför sig som vill få schvung på debatten. Dubbelpass och trippelpass. Beordringar och överbeläggningar. Det finns mer att debattera.
Att man ska vara stolt över att jobba på ett Universitetssjukhus kan jag personligen hålla med om. Men det räcker inte för att rekrytera och behålla medarbetare.

Martin Håland  Martin Håland

Tidsmodulernas plats inom vården

En gång i tiden satt jag vid en maskin som linderska på en industri. Jag lindade transformatorer till diverse elektriska apparater. Jag arbetade på ackord och kunde när jag fått upp tekniken tjäna lite mer i timmen, sk. ackordslön. Vem bestämde tiden och priset? Jo det gjorde en tidsstudieman/kvinna som satt bredvid mig och studerade och tog tid på de moment som gjordes per enhet och därav fick det sedan bli ett pris den sk. ackordslönen. Jag mådde inte dåligt och inte heller transformatorerna och företaget fick sina transformatorer gjorda.

Jag gick sedan vidare och började arbeta inom vården. Inga ackord eller tidsmoduler fanns inom denna sektorn, DÅ! Klocka 3

Däremot har det smugit sig in sakta men säkert de sista åren.

Eller ja första gången jag råkade på det personligen var när jag arbetade som distriktssköterska på en vårdcentral och Tele Q infördes. Det är några år sedan, men då hade någon räknat ut att en sjuksköterska som sitter i Tele Q ska hinna med 10 samtal per timme, alltså 6 minuter per samtal. Detta samtal ska inkludera ett gott bemötande, informationsinhämtning och en lösning på hur man går vidare med problemet och sedan dokumentera detta. Hur fungerade detta? Njae så där, faktiskt de röda staplarna började infinna sig på APT som diskussionsämne och man stötte och blötte från alla håll hur man nu skulle få de röda staplarna till gröna staplar för att det skulle se bra ut i statistiken. Har även förstått att det är ett rekryteringsargument för att få läkare till samma verksamhet ”Du har moduler på 10 minuter eller 20 minuter per patient, gissa vilket som lockar mest för läkare att arbeta inom denna verksamhet”

Nästa gång jag råkade på det var inom nästa verksamhet där någon inom ledningsstrukturen bestämde att det inte fick ta mer än 15 minuter att överlämna en patient på mottagande enhet. Vad innebar detta då. Urlastning, överflyttning till säng från bår, överrapportering, bädda rent på bår, städning av fordon, påfyllnad av material och dokumentering. Ibland behövde även vi som arbetade gå på toaletten efter ett antal timmar på vägarna. Nå hur fungerade denna regel då? Nja så där det också faktiskt för det mesta behövdes 20-25 minuter och även detta diskuterades på APT.

Nu har jag bytt verksamhet igen och återigen stött på detta men denna gång inte för egen del. Hemvården har tagit tidsrapporteringen till ytterligare en nivå. Häromdagen kom en omvårdare till mig och ville diskutera en patients bekymmer, hon började trycka runt på sin arbetsmobil och jag frågade vad som hände, döm om min förvåning när hon svarade ”Jag måste logga in att jag pratar med sjuksköterska så att jag inte får luckor i arbetstiden” Jo så är det de har tidsstudier varje dag och varje moment under en arbetsdag och får stå till svars för om det har några ”luckor”.

För några år sedan pratade jag med en bekant som även hon arbetade inom Hemvården och fick då reda på att det tar 18 minuter att duscha Agda eller Kalle? Hur går det till? Sätter man den som ska ”duscha” på en pall med kläderna på och kastar en hink vatten över dem? Får de välja sina nya kläder själva? Ja det väckte lite frågor som ni förstår men svaret var att de som arbetade fick kort eller ingen rast eller så fick de arbeta en stund efter att arbetstiden tagit slut, för 18 minuter räckte inte till för att på ett värdigt sätt duscha någon.

Tidsmoduler ska de verkligen finnas inom vården? Ska de det  ska vi inte ha möjlighet till tidsstudier då på t.ex. hur lång tid tar ett värdigt samtal med sjuksköterska i Tele Q eller motsvarande? Eller hur lång tid tar det för Agda eller Kalle att ta en dusch på ett värdigt sätt, utan att det kostar missad rast för medarbetarna? Ja och vore det inte rimligt med ackordslön om det ska finnas tidsstudier. För går det föra över det ena så måste det väl gå att föra över det andra från industrivärlden?

Nä skämt åsido!

Tidsmoduler och tidsstudier går det verkligen ihop med att man talar om det viktiga mötet, kvalitet, lyssna in, personcentrerat, medbestämmande etc. med att ha tidsstudier och tidsmoduler?

När jag arbetade som linderska hade jag inga problem med ackordslöner och tidsstudier men som legitimerad sjuksköterska har jag det. Vad går det ut på? Har de uppkommit för att det inte finns tillräckligt med folk och detta arbetssätt ser åtminstone snyggt ut på papper men enligt mig fungerar det inte i mötet med andra människor som har ett litet eller stort behov av hjälp.

Vad tycker du?

Ha de

Tina K

Dagens ”medcontrol”

Sommarens tema om arbetstider har genererat i allt fler signaler på att något inte står rätt till vad gäller primärvården. Samverkande sjukvård är att en kedja som inte är starkare än sin svagaste länk. Just nu stavas den svaga länken; primärvården. När primärvården abdikerar rasar hela idén med vårt sjukvårdssystem, så som det är tänkt att se ut idag. Människor ska vårdas hemma, men hur ska det gå till utan en fungerande primärvård? Primärvårdens misslyckande med att leverera god vård, under New public management, smittar av sig på både slutenvård och kommun. Som tredje part deltar de så gott som aldrig aktivt i planeringen av vården, vilket bakbinder de andra aktörerna från att göra sitt bästa. Patienter faller dagligen mellan stolarna, lidandet och de ekonomiska kostnaderna är enormt!!!

Medarbetarna i vården är skyldiga att rapportera om det händer något som kan innebära en risk för patienter eller arbetstagare. Här kommer en färsk avvikelserapport (ändrat lite så ingen ska behöva känna igen sig) från en vårdcentral i Västra Götaland. Man kan inte annat än hoppas och instämma med Lene i ”Det är nu, idag, vi sätter stopp!” att det måste skrivas många, många fler.

Dagensmedcontrol” från primärvården:

 Arbetsmiljön för sjuksköterskorna försämras dagligen.

Varje dag arbetar sjuksköterskorna i telefonrådgivning. Redan när vi öppnar slussen och börjar dagen, har vi nästan inga läkartider för akuta besök. Det gör att personen som ringer in kl 8.01 inte får en läkartid samma dag – även om sjuksköterskan egentligen bedömer att det behövs.

Det redan svåra arbetet sjuksköterskorna gör med att bedöma personens hälsotillstånd utan att se honom/henne försvåras av att inga jourtider finns​. Ej heller mottagningstider hos distriktssköterska eller specialistsjuksköterska (eftersom vi sitter och svarar i telefonen).

 Alla som ringer behöver inte tid, många kan få hjälp med egenvård, men risken finns att man på grund av stress/brist på möjlighet att ge tid för ett besök, förr eller senare missas något som leder till en allvarig konsekvens för patienten och/eller sjuksköterskan.

Arbetet organiseras inte så att läkarna gör det ingen annan yrkeskategori har befogenhet till. Det gör att de söker sig till andra arbetsplatser med en drägligare arbetsmiljö.

Bristen på läkare  leder till för få läkartider och brist på övrig kompetent personal leder till ineffektivitet. Sjuksköterskornas specialistkompetens tas inte till vara.

Konsekvensen av tillfälliga hyrläkare som ”kommer och går” är att patienterna inte får provsvar, inga röntgensvar, ingen uppföljning bokas och dessa patienter belastar sedan sjuksköterskorna med ännu fler samtal i telefon.  Bristen på läkartider leder alltså till att planerade besök hamnar på tider som endast ska bokas samma dag dvs jourtider, vilket leder till en svår arbetssituation för sjuksköterskorna som svarar i telefon.

Samarbetet mellan yrkesgrupperna saknas på vårdcentralen, främst emellan sjuksköterskor och läkare. Alla ser till sitt eget arbete. I nuläget sätts ramar, riktlinjer och pekpinnar upp för att skydda/bevara läkarna så att de inte slutar. Det leder till stora negativa konsekvens för sjuksköterskornas arbetsmiljö, vi blir allt mer intryckta i ett hörn utan möjligheter att använda vår kompetens. Detta tillsammans med missnöjda, arga, irriterade, ledsna patienter som gapar, skäller och hotar sjuksköterskan i telefonrådgivningen.  

Droppen denna veckan var när en läkare skäller ut en sjuksköterska som gjort sitt arbete så att hen gick hem gråtande från arbetet. 

Vem ska rädda primärvården?

 

Vem ska granska vården?

bild 1

Tack Göteborgsposten!

Just som jag nästan förlorat hoppet om viljan från media att koppla ett helhetsgrepp på vården, publicerar GP Vårdförbundets debattartikel om de strukturella problem som ställer till det och ger en dyr och för många patienter dålig vård.

Ska vården flytta hem bör resurserna också göra det.

För man ställer ibland frågan, vem kan granska vården? Eller snarare vem ska granska media som granskar vården?

Jag vet i egenskap av ledamot i Vårdförbundet hur media vid ett antal tillfällen serverats viktiga underlag och fakta om hur vården ser ut och är organiserad. Faktaunderlag som behöver komma allmänheten till del. Förändringar som behöver debatteras. Felaktigheter och skeva maktförhållanden som behöver upplysas om, granskas och förändras.

Vad händer? Ofta ingenting.

Händelser som engagerar hundratals från professionen, politiker och tjänstemän vänds ryggen.

Varför? För trist för allmänheten?

I stället väljer man att rapportera enskilda incidenter ryckta ur sitt sammanhang, ibland rena tokerierna. Jag har pratat med chefer, MAS:ar i kommuner och stadsdelar i Västra Götaland som sönderstressade tvingas hantera journalister som ska granska verksamheter utifrån helt felaktiga underlag.

Det kan handla om människor som av olika anledningar kontaktar media, hittar på rakt av eller ser världen med mycket subjektiva ögon.

Det kan vara en patient, en anhörig, en anställd, människor som mår dåligt och är generellt besvikna. Dessa personer ser ibland massmedia som en ventil för sin frustration och det må vara hänt, vi har ju yttrandefrihet gud bevars, men problemet är att massmedia inte alltid verkar kunna skilja på tokerier och relevant kritik.

Problemet blir att hårt pressade verksamheter ska tvingas lägga massa tid och resurser på att svara på helt ogrundade anklagelser, beredda på att närsomhelst, gång efter annan, hamna innanför skranket och svara på vilka ogrundade anklagelser som helst.

Rapporteringen som följer är på sätt och vis ointressant eftersom den inte tillför någonting konstruktivt vare sig i debatten eller till vårdens verklighet.

Jag förstår att medias intention är god, man vill ta tag i och belysa problemen, men det enda som händer är att enskilda personer mår dåligt och känner sig trängda.

Denna typ av rapportering tror jag bara ökar risken för ”rädda” organisationer.

Syndabockar passerar revy, exempel statueras, men när diskuterar vi vårdorganisationens egentliga problem och konstruktiva lösningar?

Därför vill jag tacka GP som vågar lyfta diskussionen om de multisjuka äldre till en relevant nivå, en nivå där vi verkligen kan göra någonting åt problemen på riktigt.

//Robin

Mer läsning: När vården flyttar hem

N-r_v-rden_flyttar_hem_2014-04-02

Cause I´m worth it!

Tio minuter hit och dit eller en kvart. Vad spelar det för roll….

”Många bäckar små blir till en stor å”

Tänk om jag systematiskt skulle komma 10 minuter för sent varje dag och gå hem 15 minuter tidigare? Ja, varför inte 30 minuter. Det är jag värd! Jag är även värd att gå 10 minuter tidigare på lunch. Jag behöver också ha lite längre rast. Jag tar 10 minuter till. Cause I´m worth it!

Glöm att jag tar akuttelefonen på lunchen utan betalt. Herregud, minst kvalificerad övertid eller hel lunch efteråt. Min tid är dyrbar! Det finns de som sitter på sin ”rast” och är nåbara med akuttelefonen. Hur tänker man då? Jobba och inte få betalt!

Självklart ska jag under min livstid ha betalt och jag gärna för lite till. Cause I´m worth it! IMG_1135 (2)

Låt se… om jag jobbar för enkelheten 40 timmars vecka, på en vårdcentral nära dig. Hur mycket skulle jag då ”tjäna” per månad extra om jag har en månadslön på 30 000, jag är ju inte pur ung heller. Det betyder att jag har en timlön på 181 kr (30 000/165) Hur var det nu om jag slog ihop alla minuterna 10+15+10+10= 45 minuter. 135 kr extra varje dag!!! 682 kr extra i veckan utan att jag gör något!! Jippiiii! Vad kan det bli på ett år?

Jag har 31 semesterdagar och för enkelhetens skull räknar vi med 6 v semester. Sedan har vi alla röda dagar. Kan det bli en vecka extra på ett ungefär? 682 x 45 veckor= 30 690 kr. Skoja vilken bonus! Utan att göra något utan bara systematiskt utnyttjar systemet. Lägg därtill om jag nu skulle gå hem 30 minuter tidigare. Det skulle bli 181×5 =910 i veckan och på ett år blir det 40 950 kronor som jag skulle dra min arbetsgivare för näsan i uteblivet arbete. Inte så pjåkigt! The winner takes it all!

Tänk om min kollega som är under 40 tjänar 27 000 och hon gör likadant varje dag?  Hon jobbar en vecka mer än mig under året. Hon tjänar faktiskt 28 280 (37 720)kr. Inte fy skam det heller.

Tja, lite provocerande skulle det vara snudd till lite oetiskt.  Utnyttja våra skattepengar och även vara illojal mot arbetskamraterna. Skulle mina arbetskamrater tycka att jag var  oschyst och gå till chefen och berätta?

Undra hur länge vi skulle få hålla på innan vi blev inkallade till chefen och bli varnade. Förslag! En vecka? En månad? Ett år?

 Skulle vi bry oss, inte då!

Vi gillar att få det lilla extra, Cause we are worth it. Tror ni att det är skäl för uppsägning? Om det är registrerat kan vi nog ligga pyrt till, om det nu inte är registrerat….jiihaa!

Skulle detta scenario kunna hända? Att jag som arbetstagare skulle kunna systematiskt utnyttja mitt anställningsavtal på detta sätt? Det står väl inte att man inte får gå hem om arbetet är utfört och klart? Journaler skrivna och nöjda patienter.

Jo, det står visst i anställningen att jag och min arbetsgivare har kommit överens om ett arbetstidsmått.

Tänkte inte på det….Vi har kommit överens om att jag arbetar 40 timmar i veckan och för det blir kvittot på vår överenskommelse lön.

I blogginlägget ”Det spelar ingen roll om man sparar flex” är det just vad som händer. Fast det är tvärtom! Hon, Karin har kommit överens med sin arbetsgivare att arbeta 40 timmar/v samt som grädden på moset har hon flex. Hon som skriver har nått flextaket sedan länge och bara skänker livstid och utebliven lön varje dag, varje vecka, varje år. Och det verkar vara helt okej!! Karin skänker inte bara en timma utan 1,5 timmar för det stryks ändå. Resignationen ligger som en våt filt över henne. Tror ni att kollegorna går till chefen och berättar?

Fundera om det  känns okej att flex stryks systematiskt  eller att det är helt okej  att utnyttja systemet?

Var finns logiken? Undra om Karin haft samtal med chefen för att diskutera orsaken till att hon  inte gått hem. Hem till fritid. 

 

 Cause we are worth it!      Klocka 5

Varför är det på detta viset?

Marianne Brindbergs

 

Det är nu, idag, vi sätter stopp!

Det logiska när man vill spara är att man drar ned på sin konsumtion eller på sin produktion. Inom vården blir det däremot ologiskt när man ska spara. Man måste nämligen producera lika mycket trots sparbeting, för patienterna blir sjuka oavsett om vården sparar eller ej. Det innebär att man inte kan spara på läkemedel, medicinskt materiel eller vårdplatser. Det man däremot kan spara på är personal, de som utför vården. För om de blir lite färre och bara utför vården lite snabbare och för lite fler patienter åt gången, så kan produktionen upprätthållas.

Att låta personalen växla upp och sträcka sig till gränsen för, och ut över sin förmåga, det går ett tag, sen tar det stopp. Liksom idrottaren vet så bränner man först sina sockerdepåer, sen sina fettdepåer och får man inte vila eller tillföra energi, så infinner sig en svältsituation och så börjar man bränna muskelmassa, och då anar man början till slutet. Den kloka idrottaren förhindrar detta genom att säga stopp.

Men vad gör sjukvårdspersonalen? Jo, vi fortsätter. Vi jobbar snabbare, tar extra pass, tar dubbla pass, jobbar över, låter bli att ta rast, förskjuter vår semester, vi bränner vår muskelmassa. Vi har över lång tid visat arbetsgivaren att de kan behandla oss så här, och då gör de det.
Det vi ser nu är dock början på en katastrof, den samlade muskelmassan av hela Sveriges sjukvårdspersonal håller på att brännas upp, och det snabbare än vi hinner tillföra energi.

Vi måste sätta stopp! Vi måste stå upp för hur vi vill bli behandlade och vi måste göra det på ett sätt som arbetsgivaren förstår. Vi måste skaffa oss en ny bästa vän. Vi måste bli vän med avvikelsesystemet!

Som en, med en röst, måste alla barnmorskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor börja skriva avvikelser. För när vi är så utarbetade som vi är, är varje extra pass en risk för tillbud eller patientskada.

Det är nu, idag, vi sätter stopp!

Använd ett språk de förstår.

Skriv AVVIKELSER!!!

Lene Lorentzen