Varmt tack alla – Rekryteringsprojektet avslutar och tackar för gott samarbete!

Så har rekryteringsprojektet kommit i hamn och det har varit en fantastisk resa tillsammans med er alla i Vårdförbundet.

Jag har haft förmånen att tillsammans med Jenny O, Jenny S, Stina, Pernilla och Lena-Mi få jobbat i förbättringsprocesser för Vårdförbundets medlemsutveckling!

Vårt mål har varit:

 • Att göra en kartläggning och behovs-/nulägesanalys.
 • Att skapa en projektorganisation med förtroendevalda rekryteringscoacher.
 • Att implementera kunskapen om behovet av rekrytering i Vårdförbundet.
 • Att utarbeta en gemensam basnivå för medlemsrekryteringsprocessen och arbeta fram stödstukturer genom förbättringsarbeten.
 • Att vara ett stöd för avdelningarna i det lokala rekryteringsarbetet.
 • Skapa kontaktnät och hämta erfarenheter från andra intresseorganisationer.
 • Att arbeta fram ett förslag till ny struktur för medlemsrekrytering i Vårdförbundet.

Vårt arbete har nu samlats i en slutrapport samt utvärderingar av alla de 18 förbättringsarbeten som vi jobbat med. Vi har även utvecklat olika verktyg som kommer ligga som en bas för det fortsatta arbetet med vår medlemsutveckling.

Under resan så har vi särkilt lyft fram tre områden som vi alla måste hjälpas åt med för att vi tillsammans ska nå framgång och det är

 • Vårdförbundet på arbetsplatsen tillsammans med medlemskollen
 • Våra nya kollegor
 • In och utträdeshanteringen

Efter att ha mött många kollegor som varit medlemmar eller potentiella medlemmar i Vårdförbundet Sverige så är vår bild att vi måste utveckla arbetsplatsen/arbetslivets möten med Vårdförbundet. Vi måste även öppna upp möjligheten att kunna engagera sig i Vårdförbundet utan att vara förtroendevald för att skapa engagemang i viktiga frågor för vår profession och våra villkor – och här finns massor av goda exepmpel så vi måste sprida och inspireras av.

Karriärvägledning är ytterligare ett område och som är kopplat till att vara ny i yrket.  Här ser vi behov av att hitta bra arbetsformer oc h strukturer för att vi ska kunna möta våra nya kollegor på bästa sätt!

Sen måste vi alla se till att vägen in och vägen ut ur förbundet blir bättre, och det kan den utifrån våra mötesplatser runt om i Sverige. Vad är det som har hänt? Varför vill du lämna oss? Dessa frågor måste alltid ställas till en medlem som hör av sig och vill lämna oss. Och detta måste ske direkt när medlemmen hör av sig till oss och inte några veckor efter – då är det försent.

Vi har ju även tidigare här på bloggen fokuserat på dessa områden och vi upprepar dem nu igen då de är otroligt viktiga. I de verktyg som kommer, bland annat en handbok för rekrytering samt andra hjälpmedel så kommer ni kunna läsa mer om hur vi tillsammans kan jobba för att stärka vår medlemsutveckling.

Jag vill passa på att tacka alla som gjort vår resa med projektet möjlig – utan er hade det inte varit möjligt att vi kommit en bit på vägen. I alla förbättringsarbeten så tar det tid att starta och se resultat så tillsammans måste vi hålla i och i alla lägen göra Vårdförbundet starkare så att fler väljer att engagera sig hos oss!

Jag vill även tacka för de förtroendevalda rekryteringscoachernas engagemang och klokskap, tack Pernilla, Jenny O, Jenny N, Stina och Lena-Mi för att jag fått lära känna er

Varmt tack för allt stöd vi fått och jag avslutar denna blogg med en sommarbild hemma från Grundsund tillsammans med alla fina rekryteringscoacher – nu längtar vi till sommaren!

Vi ses i framtiden och må gott!
Torbjörn

På fredag kommer undergången!

 

Hej allihopa!

På fredag är medlemsrekryteringsprojektet slut, och man får ju nästan lite ont i magen när man tänker på det. Det finns ju så mycket mer att göra! Samtidigt känns det spännande att få ta sig an nya utmaningar, och fortsätta arbetet med rekrytering på lokal nivå istället!

Jag återgår till mitt uppdrag på facklig tid och styrelsearbetet i avdelning Örebro på fredag, med start på Centerns kommundagar som hålls här i Örebro. Inte mycket rekrytering där antar jag, men jag minns nog också hur man gör för att sprida Vårdförbundets politik! =)

                  
Mötesplats Rekrytering – Bloggar från Almedalen – Utbildning för förtroendevald

Rekryteringsprojeket har nu pågått i 10 månader och vi har lyckats åstadkomma massor av olika saker. Framför allt har vi varit stor del i att få hela Vårdförbundet att tänka och prata om rekrytering. Genom att lyfta vikten av att vara många ser vi nu att förtroendevalda i hela landet har fått en medvetenhet kring rekrytering och gamla arbetssätt byts mot nya. Det är vi glada för!

Det är ett faktum att Vårdförbundet står inför en problematisk situation, då vi tappar medlemmar. Det som händer när vi blir färre medlemmar är att vi tappar förtroende, kraft och mandat i politiska rum och förhandlingssituationer, vilket på sikt kan resultera i sämre villkor. 

Att få bättre villkor och arbetsmiljö bygger på en grundläggande princip – nämligen att vi är många som driver dessa frågor tillsammans.  Att vara många påverkar styrkan i vår röst, men också vår fackliga tid och därmed det stöd man som medlem kan få.
Därför måste alla hjälpas åt att fortsätta arbetet med rekrytering i de lokala avdelningarna, och ni kan vara lugna för att åtminstånde jag kommer att driva på i Örebro!

                  

För övrigt känner jag mig stolt över att ha coachat så många förtroendevalda på arbetsplatser, att lyckosamt ha stylat några arbetsplatser, tagit fram ett par nya profilprodukter och spridit budskapet om de goda skälen till att vara medlem i Vårdförbundet.

Jag är oerhört tacksam över att ha fått vara del i det här projektet. Jag har fått en egen kompetensutveckling som jag aldrig skulle ha fått annars, träffat många underbara människor och haft turen att få jobba i ett suveränt team. Förhoppningsvis har jag kunnat sprida min kunskap till många andra inom förbundet och visat på goda exempel på hur man lätt akn rekrytera en ny medlem!

Tack för mig!

(Ni kan hädanefter hitta mig i avdelning Örebros blogg)

Gör Vårdförbundet synligt!

Nu är stylingprojektet alldeles snart avslutat! Vi väntar bara på de sista utvärderingarna från deltagarna för att kunna skriva ihop en bra rapport om vad som var lyckat och vad som inte föll så väl ut. Redan nu kan vi dock konstatera att projektet har gett förtroendevalda en push åt rätt håll, vilket var ett oväntat men trevligt resultat!

”Tavlan hänger där den ska och jag har fått positiv respons på skylten att jag är förtroendevald. Det är många som tycker att de får mer info om vårdförbundet. […] Jag har iallafall mått bra av styling projektet, blivit mer synlig och vågar ta mer plats.”
/Sara Djuräng, Förtroendevald, Lab Värnamo

Vi har alltså försökt att få Vårdförbundet mer synligt på arbetsplatser genom att ta fram nytt material, på prov. Vi har sedan coachat de förtroendevalda i rekrytering och hjälpt till med stylingen.

Uppfinningsrikedomen är hög bland våra medlemmar och förtroendevalda och det kanske är bättre att hemsnickra någon lösning än att inte visa förbundet alls? Hur som helst så är vår bestämda åsikt att Vårdförbudet ska synas på samma sätt på alla arbetsplatser där vi har medlemmar, på ett proffsigt sätt. Oavsett vart du jobbar ska du direkt känna ”Här finns Vårdförbundet!” Du ska också snabbt kunna se vem som är förtroendevald och vart du kan vända dig för mer information.

Så – vårt mål var att gå från det här…

Till något i den här stilen…

   

 

Vi tycker att vi är på rätt väg med det här stylingkitet. Allt talar för att det här är något som förtroendevalda har efterfrågat länge och nu vill de som hör talas om projektet beställa hem samma produkter. Så klart känns det jättebra att ha fått vara del i att göra verklighet av de förtroendevaldas önskemål!

Wihoo!  1-0 till oss.

Midvinternattens köld är hård……

….alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma.  Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.

Under alla helger som står för dörren så är inte endast tomten vaken, utan även alla våra fantastiska medlemmar som arbetar för en hög kvalité i vården och på alla andra ställen där vår kunskap behövs!

2012 har varit ett år fullt med utmaningar och vi står inför nya fantastiska möjligheter att bli fler under 2013! Som ni alla vet så ska projektet för medlemsrekrytering avslutas den siste januari 2013 och vi växlar nu över och sjösätta flera av de förbättringsområden som vi jobbat med. Vi har ju fått förmånen att träffa er alla ute i alla avdelningar och det har givit oss och rekryteringscoacherna en möjlighet att kunna lära av er men även inspirera er kring hur vi kan jobba med vår medlemsutveckling ute på arbetsplatserna – och ni gör alla ett fantastiskt arbete!

Inför 2013 så vill vi lyfta upp tre förbättringsområden som är viktiga som vi omgående måste ta tag i och då måste vi alla hjälpas åt.  

 • Vårdförbundet på arbetsplatsen tillsammans med medlemskollen
 • Våra nya kollegor
 • In och utträdeshanteringen

Vi har tillsammans med avdelning Stockholm under hösten genomfört en ”våga fråga kampanj” runt om i Stockholms län, och där har fokus varit att träffa kollegor som jobbar på arbetsplatser där inte vårdförbundet har någon förtroendevald. Har ni koll på de arbetsplatser som vi inte har någon förtroendevald på? Våra medlemmar finns på 16 478 olika arbetsplatser och vi har idag 5753 arbetsplatser där vi har förtroendevalda, så vi har en fantastisk möjlighet att inspirera fler till att vara Vårdförbundets röst på sin arbetsplats. 

Under januari kommer även – ”medlemskollen” i en applikation – ett bra hjälpmedlem för våra förtroendevalda som har en smartphone, där de kan se vilka som är deras medlemmar på sin arbetsplats och där de kan hjälpa medlemmen att uppdatera mail och mobilnummer. I denna applikation så kommer även ges möjlighet att rekrytera medlemmar – en ansökan byggs in där de som inte är våra medlemmar kan bli det enkelt. Glöm då inte bort att använda ”Goda skäl” som ett hjälpmedel för att hitta just din berättelse för att vara medlem!

Våra nya kollegor skall vi alltid uppmärksamma då första tiden i våra yrken ibland kan vara tuff, och här finns nu ett koncept framtaget som handlar om att knyta ihop studerandetiden i termin 5 med det första halvåret efter examen. Som alla känner till så har vi nu ett gemensamt koncept som skall användas vid det första mötet med våra blivande kollegor, inom de två första veckorna i termin 1.

På de ställen vi använt konceptet så har studerandemedlemskapet ökat bland annat i Uppsala som har haft svårt att nå studenterna. Sen måste vi se över innehållet i studerandemedlemskapet ännu mer – hur vi riggar det bästa stödet och där har nu ett viktigt arbete startats upp.

Karriärkväll för våra nya i yrket – ja vi testar olika koncept och här har Linköping, Örebro, Uppsala och Dalarna prövat sig fram, även Västra Götaland och Karlstad är pågång…. Förslaget är att vi återsamlar alla som tagit sin examen efter 3 månader för att samtala kring yrkesfrågor men även om anställningen. Här finns bra stöd i den rekryteringsmanual som kommer under januari månad.

Den tredje och det mest akuta förbättringsområdet är vår in och utträdeshantering. Vi har träffat alla styrelser samt medarbetare runt om i Vårdförbundet Sverige och då kunnat konstatera att vi kan bli bättre i vår in och utträdeshantering, och då främst utträdeshantering – och då pratar vi inte i första hand om de administrativa rutinerna i KOMET utan hanteringsordningen.

Avdelning Halland, Skåne, Kalmar och Stockholm har varit med i detta förbättringsarbete som nu har arbetat fram ett förslag till hanteringsordning i två steg. Det första steget måste ske ute i avdelningarna med de resurser vi har idag. I steg två skulle vi önska att man samlade denna hantering på ett mindre antal medarbetare.

När vi prövat vårt arbetssätt, och då främst i Stockholm, att kontakta de som inte betalar sin medlemsavgift så stannar drygt 50 % kvar i Vårdförbundet – vilket är ett mycket bra resultat och som kräver en ganska liten men smart insats!  Vi måste skärpa upp rutinen med att fråga, vad är det som har hänt? Varför vill du lämna oss? Och detta måste ske direkt när medlemmen hör av sig till oss och inte några veckor efter – då är det försent. Vi i förbättringsområdet har gjort ett förslag till vägledningsdokument där vi som medarbetare alltid tar den första frågan och det kommer ut under januari månad. Med stöd även här av ”Goda skäl” så försöker vi få medlemmen att tänka om. När det gäller en politisk fråga eller något som har hänt på arbetsplatsen är det av yttersta vikt att medlemmen då får ett samtal eller en fika med den förtroendevalda som är närmast.  Vi vet att detta kan vara svåra samtal att ta men vi har många erfarna och kompetenta medarbetare i vår organisation så detta skall vi klara av!

Så det är tre saker är viktiga att vi tar tag i omgående ute i Vårdförbundet Sverige  – alltså

 • Vårdförbundet på arbetsplatsen tillsammans med medlemskollen
 • Våra nya kollegor
 • In och utträdeshanteringen

Avslutningsvis så är det fotarbete som gäller för alla, både förtroendevalda och medarbetare. I alla möten vi har så ska vi fråga, vill du bli medlem i Vårdförbundet?

Med dessa ord så vill vi i rekryteringsprojektet önska er alla Vårdförbundare en riktigt fin julhelg och ett Gott Nytt 2013!

Midvinternattens köld är hård,  stjärnorna gnistra och glimma.  Alla sova i enslig gård  gott intill morgontimma.  Månen sänker sin tysta ban,  snön lyser vit på fur och gran,  snön lyser vit på taken.  Endast tomten är vaken.

På besök i Mora!

Jag och Jenny fick äran att ta en tur till Mora, på det spännande datumet 12-12-12!
Där pratade vi rekrytering med ca 25 förtroendevalda från arbetsplatser i Dalarna.

Temat blev:

 • Varför det är viktigt att vi rekryterar flera
 • Hur nuläget ser ut runt om i landet
 • Praktiska rekryteringstips – Våga Fråga!
 • Reflektion över varför ‘jag’ är medlem

Superhärlig träff och vi tackar så mycket för att vi fick tid på utbildningen att prata om dessa viktiga frågor!

    

    

 

ARBETSPLATSTURNÉN – vilka viktiga möten!

Nu är det verkligen dags för en sammanfattning av arbetsplatsturnén i Stockholm.
Det tog sin tid att få ordning på alla intryck, känslor och erfarenheter. Efter att ha följt ett fullspäckat schema under tio dagar, med inbokade möten på ett 30-tal arbetsplatser, samt besökt en massa arbetsplatser oannonserat och medverkat vid central lunchbjudning på två sjukhus, har jag varit lite tagen. Men vad kul det var det! Och vad coolt att vi fick ihop alla trådar! Ett samarbete i både planering och utförande, av rekryteringsgruppen i Stockholm, förtroendevalda på centrarna, avdelningsstyrelsen, rekryteringscoacher, administratörer. Och med mig som spindeln i nätet.

Blev det bra då? Ett rungande JA!
Det jag framförallt slogs av var hur välkomna och efterlängtade besöken visade sig vara! Otroligt många gav uttryck för samma sak: ”Vad kul att ni äntligen har kommit på besök så här hos oss! Ni MÅSTE synas mer på arbetsplats. Det här är alldeles rätt”.

Lika kul var det att upptäcka vilket stort intresse det fanns kring att få höra om värdet att vara medlem i Vårdförbundet. Kommentarer såsom: ”Absolut, berätta! Låt oss få höra”.

Laddade med korgar fyllda med frukt, kakor, choklad, profilprodukter och informationsbroschyrer stod vi redo för varje nytt besök. Jag kunde inte låta bli att vara både lite nervös och förväntansfull. Hur skulle diskussionen landa just här? Skulle gruppen tycka att det vi pratade om lät rimligt och bra? 

 

Glädjande nog visade det sig bli riktigt bra diskussioner på alla ställen. Vi fick icke medlemmar att allvarligt fundera på att ta steget och gå med. Några få tog steget direkt. Vi fick många underbara kommentarer såsom: ”Det låter vettigt det ni säger. Jag ska bara landa i beslutet hemma, och går nog sen in på internet och blir medlem”.

Hurra, det är klart man blir lycklig av sådana kommentarer! Men lika glad var jag när vi snabbt insåg att vårt besök hade en annan funktion. Att behålla många av de vi redan har! Jag tror jag befann mig i lite av ett chocktillstånd när vi insåg faktum. Faktum att SÅ MÅNGA av våra medlemmar är så nära att lämna Vårdförbundet. Ibland så nära att den enda anledningen till att man är kvar, var att man inte orkat ta steget och begära utträde… Men till vår stora lättnad så fick vi många kommentarer i stil med;

” Jag har varit medlem länge. Men först nu när vi pratat, förstår jag varför det är viktigt!
”Det var ju tur att ni kom idag. Jag funderade sist förra veckan på att gå ur. Men nu tror jag att jag stannar”.
”Jag ger er en chans till, i alla fall till nästa lönerevision”…

   

Att efterfråga, lyssna på och bemöta kritik!
En av de viktigaste förutsättningarna för att det blev så bra som det blev, var en helt annan komponent. Att se sanningen i vitögat. Att på allvar fråga arbetsgrupperna om synpunkter på Vårdförbundet.

” Vad tycker ni egentligen om Vårdförbundet?

Kanske var det greppet det allra mest spännande och värdefulla på turnén. För att gå in i en arbetsgrupp där man känner att flera är både besvikna, skeptiska och missnöjda på Vårdförbundet och bara mässa om alla goda skäl för medlemskap kändes inte rimligt. Har de hört en kollega klaga över att man inte fick hjälpen man behövde från Vårdförbundet, eller hört ett snack på arbetsplatsen att Vårdförbundet är mesar som inte kan påverka något, då blir vi inte trovärdiga och våra argument faller platt.

Vi fick det hett om öronen och det var lite tufft att bemöta en hel del missnöje varenda dag i 10 dagar. Det svider. Det kan göra en förtvivlad. Men oj, vad viktigt! Upp med det på bordet. Då har vi något att diskutera kring. Vi vill ju veta vad folk tycker. Hur ska vi annars bli bättre? Och efter en stunds lyssnande, diskussioner, redogörelser av olika förbättringsprocesser i Vårdförbundet och bekräftande av att deras synpunkter är SÅ värdefulla,  så hände något påtagligt i rummet. 

Positivare vibbar. Nyfikenhet. Bra diskussioner om hur man kan använda sig av medlemskapet fullt ut. Att man kan ringa sitt förbund inte bara när det är kris, utan t.ex. för lönecoachning. Någon från gruppen berättade om en bra upplevelse man haft i kontakten med Vårdförbundet. Ju längre besöket pågick tycktes fler och fler omvärdera sin bild av Vårdförbundet och sin syn på värdet av att vi har fackförbund i samhället.

Fascinerande och oerhört glädjande var också det gryende hopp som ibland började spira i arbetsgruppen, efter att vi berättat olika exempel från verkligheten som visar på hur medlemmar på en arbetsplats lyckats påverka lokalt. Man började planera för att kanske ha ett medlemsmöte snart, det var ju otroligt länge sedan! Och vem skulle kunna bli förtroendevald på arbetsplatsen?

Turnén fick många syften. Man kan se den som en värvningsturné eller en behållningsturné. Men lika mycket en värvningsturné av förtroendevalda, där t.o.m. en icke medlem ville bli både medlem och förtroendevald. Men också en turné för att sprida kunskap om hur man kan använda sig av medlemskapet. Eller att ge hopp och inspiration till medlemmarna att försöka påverka sin arbetsplats.

Vi måste självklart jobba vidare på alla förbättringsprocesser i Vårdförbundet. Vi måste ge det vi lovar i Goda skäl. Lära oss av kritiken vi får. Men vi måste också ut och möta våra medlemmar mer på arbetsplats. Ofta, ofta, ofta. Vi är verkligen efterlängtade och besöken gör skillnad! 

Så enkelt egentligen!

/Stina rekryteringscoach, avdelning Stockholm

 

Karriärkväll i Örebro – SUCCÈ!

Vilken kväll vi haft i Örebro! Vi är så glada för att kvällen blev precis så där bra som vi hade hoppats och bestämde på stående fot att det blir ett återkommande koncept för avdelning Örebro!

       

Vårdförbundet avdelning Örebro bjöd för första gången in till Karriärkväll för studenter i T5 och T6. Temat var: Vad ska man tänka på innan man skaffar sig sitt första jobb?

Kvällen var jättetrevlig och startade igång många kloka tankar hos studenterna som var på plats. Vi informerade väldigt kort om vad Vårdförbundet är, vad ett anställningsavtal är och vad man ska tänka på innan man skriver på, löner och varför det är bra att vara medlem i Vårdförbundet när man blir yrkesverksam. Hela informationen tog max 40 minuter, plus inspiration från våra super-studentambassadörer som gärna vill dra igång 24K.

Resten av kvällen spenderades på god plockmat och mycket samtal om det framtida yrkeslivet. Konceptet var mycket uppskattat och T5 ville gärna komma tillbaka i vår igen för att påminna sig om allt en gång till. Det är ett bra betyg tycker jag!

       

Skulle också vilja skryta lite och hälsa välkommen till alla er som blev medlemmar ikväll!

Ett stort tack till Linda Orrvik (studerandeambassadör, blivande sjuksköterska T5) som hjälpte oss att få ut inbjudan, peppade studenterna att komma och fixade bästa lokalen!

Ett stort tack till Ansie och Sahra (förtroendevalda styrelseledamöter i avdelning Örebro) för initiativtagandet och en bra uppstyrd kväll!

PS: Du följer väl avdelning Örebros blogg..?