Vi ska bli fler!

Nu har styrgruppen för vårt medlemsrekryteringsprojekt ”vi ska bli fler” haft sitt sista möte. Projektet är avslutat och nu ska de olika resultaten implementeras i vår organisation. Arbetet initierades redan 2010 i form av ett pilotprojekt. Vårdförbundet var som så många andra fackliga organisationer tvungna att göra något åt det faktum att fler och fler ifrågasätter värdet av ett medlemskap och aktivt väljer att lämna förbundet eller att inte gå med.

Varför är det då viktigt för oss att vara många? Ja som facklig organisation i Sverige vilar ju vår legitimitet på att vi har hög organisationsgrad. Men räcker det som enskilt argument för att du eller jag ska vilja vara med och kanske till och med engagera oss i organisationen? Knappast – det som måste förmedlas är idén – vad vi vill. För att viljan att betala medlemsavgift varje månad ska finnas måste vi som organisation förmedla vad vi vill på ett tydligt sätt och beskriva hur vi tror att vi kommer dit. Vi som redan är medlemmar måste förmedla vår tro på att vi tillsammans i Vårdförbundet kan åstadkomma skillnad. Att vi kan påverka yrkesutveckling och förutsättningar att utöva något av de fyra yrken som vi samlar. Samtidigt är det också viktigt att jag som enskild medlem får ett svar på frågan what’s in it for me? Alltså vår idé kan inte bara vara att gruppen ska få det bättre utan jag som enskild medlem måste också få känna att medlemskapet är något bra för just mig.

Projektets närvaro i vår organisation har under de senaste åren påmint oss om att rekrytering och synliggörande av medlemskapets värde måste vara ständigt närvarande och det har inte alltid varit bekvämt men mycket nyttigt! Fem rekryteringscoacher har inhämtat inspiration från andra organisationer, kartlagt vårt eget arbete och kommit med idéer och förslag. Många förbättringsarbeten har genomförts och slutsatser dragits. Jag vill ge er som arbetat i projektet en eloge för gott arbete trots att det inte alltid varit enkelt att inspirera oss till nya arbetssätt.

Slutrapporten från projektet ska presenteras för förbundsstyrelsen i mars, men redan nu kan jag konstatera att resultatet av ert arbete har satt fokus på t ex vikten av att Vårdförbundet syns på varje arbetsplats och att varje medlem som söker kontakt får snabb support. Nu fortsätter vi tillsammans att skapa en organisation som möter upp mot dessa behov. Vi är på väg att bli ett Vårdförbund i världsklass!