Lön

Har varit på medlingsinstitutets genomgång av avtalsrörelsen och lönebildningen 2012. Massor av sidor text och massor med statistik! Det kommer att ta lite tid att ta sig igenom detta och att förstå vad det innebär. Två saker slogs i alla fall genast fast vid seminariet.

Det ena är att ”märket”, det finns här och det kommer att stanna. Märket är det avtal som den konkurrensutsatta industrin tecknar. Tanken är att det i slutändan är den konkurrensutsatta industrin som betalar allt och då kan man inte hamna i situationer där denna industri får för höga kostnader så att den inte klarar av att konkurrera. När sedan detta avtal är klart så är ribban satt för vad alla andra får.

Samhällsekonomiskt kan man tycka detta låter självklart. Vi vill ju inte att vår industri ska gå dåligt eller till och med gå under. Vi är ju inte heller betjänta av löneökningar som äts upp av inflationen. Det är så att förutom  2011 så har vi i Sverige fått reallöneökningar  ända sedan 90-talet. Så även 2012.

Trots detta så blir jag lika frustrerad varje gång jag stöter på begreppet. Vi är felvärderade och hur ska vi kunna nå framgång när vi är fastlåsta! När vi tittar på statistik så får Vårdförbundets medlemmar märket och till och med lite mer än märket.

Ett sätt att förändra är det som händer just nu. Olika grupper går samman och ställer tuffa, men relevanta krav på arbetsgivaren. Här har vi 24 K, sjuksköterskorna på Biva i Lund och nu senast barnmorskorna. Att på detta sätt gå samman och med Vårdförbundets stöd driva sin fråga tror jag är väldigt effektivt. Heja ni som är på gång!

Det andra som framkom var att det som händer inom jämställda löner är små mussteg. Visserligen går det åt rätt håll, men så långsamt att vi kommer att vara två generationer fram i tiden innan vi når fram om vi ska fortsätta i denna takten. Det sorgliga är att det framställs som en framgång att det går på rätt håll. Att skillnaden fortfarande är runt 15% och har minskat med några enstaka procent mellan 2005 och 2011 tycker inte jag gör att man kan slå sig för bröstet. Ja, här har jämställdhetsministern något att bita i!

Det som tas fram som en lösning för jämställda löner är att återinföra  krav på årlig lönekartläggning. Det är säkert så att detta är väldigt effektivt inom vissa områden. Tyvärr är det inte så effektivt för oss. Vi hamnar oftast i läget att det är olika kvinnodominerade grupper som jämförs mot varandra. Det är svårt att förändra då. För oss måste det helt enkelt till att man börjar värdera manlig och kvinnlig kunskap lika.