Jämställda löner

I förra veckan fick vi en ny jämställdhetsminister. I samband med det så skrevs och pratades det en hel del om jämställda löner. Rapporter visade att löneskillnaderna ökat och Gustav Fridolin uttalade sig om att bland annat sjuksköterskor hade för låga löner. Vår nya jämställdhetsminister sa att hon såg jämställda löner som ett av hennes viktigaste områden.

Sedan hände det som alltid brukar hända när det gäller frågan om jämställdhet: den dör. Det verkar otroligt svårt att haka fast denna fråga så att den håller sig levande över tid. Vi ser det varenda år kring den 8 mars. Precis på internationella kvinnodagen så blommar jämställdhetsfrågan upp. I alla medier finns frågan ur olika perspektiv för att sedan den 9 mars vara borta från dagordningen igen.

Jämställda löner är en alldeles för viktig fråga för att endast diskuteras en gång om året! Det är dessutom så illa att 2013 så går vi inte framåt, utan bakåt när det gäller jämställdhet i Sverige.

Vill vi få till en förändring så måste vi alla hjälpas åt att hålla liv i jämställdhetsfrågan. Vi måste prata om det på våra arbetsplatser, vi måste ta upp det med politiker och vi måste få till en debatt i samhället. Om vi ska kunna få till att jämställda löner blir en valfråga, så måste politikerna känna att detta är en fråga som det finns tryck i.