På onsdag kan svenska politiker visa prov på internationell solidaritet!

När förbundsstyrelsen möts nu i veckan ska vi bland annat prata om ett förslag till ett nytt internationellt program. Principen om internationell solidaritet är mycket viktig, i alla fall för mig. Det kan handla om så fundamentala rättigheter som att ha möjlighet att organisera sig i fackliga organisationer men det kan också handla om att vi genom vårt agerande i Sverige hjälper till att stötta kollegor i andra länder i enskilda frågor.

Ett sådant exempel är på agendan denna vecka. På onsdag röstar man i EU om det ska krävas 10 eller 12 års grundutbildning för att läsa till sjuksköterska inom EU, dvs ska utbildningen vara gymnasial eller på universitetsnivå? Idag ser det olika ut i olika länder. På de allra flesta håll är utbildningen eftergymnasial, men några länder – bland annat Tyskland, sticker ut med en utbildning som är gymnasial. Inom EFN, den europeiska sjuksköterskeorganisationen, är man överens om att man vill sträva efter att höja alla utbildningar till att ha minst 12 års grundutbildning som krav vid ansökan.

Valet borde ju vara självklart. Med en åldrande befolkning i hela Europa kommer behovet av omvårdnadskunskapen bara öka. Hälso- och sjukvården utvecklas dessutom ständigt och sjuksköterskorna måste vara goda forskningskonsumenter samt själva bidra till utvecklingen. En god och säker vård kräver utbildning på högskolenivå!

Vad är då problemet? Jo kunskap kostar och i dåliga tider vill helt enkelt politiker i Europa sätta käppar i hjulet för ett kvinnodominerat yrke att höja sin kunskapsnivå och sin status. Det kostar helt enkelt för mycket.

Hur är då detta ett exempel på internationell solidaritet? Jo vi i Sverige måste vara ett dragplåster för våra kollegor i de europeiska grannländerna. Vi måste ställa krav på 12 års grundutbildning för att få läsa till sjuksköterska och att det kravet ska gälla alla länder i Europa. Genom att göra det hjälper vi våra kollegor i bl à Tyskland att ändra sitt system. Det ger förutsättningar att bedriva en god och säker vård i hela Europa och det är ett steg på väg mot jämställda löner!