25 November är Internationelladagen för bekämpning av våld mot kvinnor

I Vårdförbundets Vison 2018 är ett jämnställtsamhälle  mellan män och kvinnor en självklar del.

Sverige är  ett  ojämnställt samhälle, det måste ändras. Att arbeta för att samhället ska bli jämnställt idag 2012 är en självklarhet, förutsättningar för kvinnor att få jämnlkavillkor genom hela livet i alla frågor som rör livet arbetet och familjen är en viktigt fråga för Vårdförbundet och nödvändig för att också minska våldet mot kvinnor.

Att samhället idag inte är jämnställt och att kvinnor i sån hög utsträckning utesetts för våld visar på att vi har lång väg kvar, sett ur ett välrdsperspektiv blir avgrunden ännu större

Kvinnor kränks och förnedras i allt från krigsvåldtäkter, misshandel av närstående , ses som individer med lägre värde och en del använder religion eller  traditioner som ursäkt för att påsta att man kan stänga inne och behandla kvinnor näst intill hur som helst

Det är oacceptabet och måste med alla möjliga medel stoppas och möjligöra ett jämnställt självständigt liv för kvinnor fritt från våld världen över.

Om vi tittar ur ett Svensktperspektiv och kvinnors utsatthet  för  våld i olika former, närståendeväld, våldtäkter , sexuellt ofredande och misshandel så ökar siffrorna. Det känns  som om varje gång ett brutalt våldbrotts där en kvinna fått mista sitt liv eller skadas allvarligt pga av att samhället inte har kunnag ge skydd och stöd som verkligen fungerar så blir det lita media  som blossar upp och sen återgår allt till det vanliga. Jag tycker att det behövs kraftfullare metoder för skydd och att faktiskt dömma till  straff som fungerar då man bryter besöksförbund och annat som ska vara skydd för kvinnan. Myndigheter måste också förändra sitt förhållningssätt och tro på kvinnan som söker hjälp !

Landets kvinnojourer för en tuff kamp för överlevnad då anslagen från kommuner minskar med anledning av krympande budgetramar på många ställen. dom gör ett fantastiskt arbete för kvinnor och barn som är utsatta och det behövs mer av den typen av resureser i svenskt samhälle, tills vi uppnått en tryggare värld här hemma.

Vi som finns i vården behöver se och märka utsattheten då vi möter individerna, det finns många fina exempel där man strukturerar och samlat ihop kompetens och gjort bra rutiner och för att ge kvinnan som kommer ex till en våldtäktsmottagning trygheten i att inte behöva möta så många och att få möta mäniskor med rätt kompetens och etik för att ta hand om kvinnor i deras utsatthet.Fler sådana strukturerer och lösningar behövs.

Vi måste också sluta blunda då vi ser eller känner misstankar om misshandel och våld på kvinnor, våga ställa frågan både i vår omgivning och i vårdmötet med patienten

Mycket våld kan fortsätta och ske därför att det sker i dunklet av hemmets väggar och för att omgivningen inte vill eller våga se, vi kan alla hamna i utsatthet det finns i alla skikt i samhället och det handlar inte om ålder utbildning eller levdansvanor.

Jag läser i Värmlandsfolkblad för och nämna ett exempel att anmälningarna har ökat med 29 % mellan 2005 till 2011. Alla måste ta vårt ansvar för att bidra till att det stoppas och långsiktigt bygger upp ett samhäller vi alla mår bra av, där vi är jämnställda och där allas lika värde är självklart såväl hemma i Sverige som ute i världen !

Alla kan bidra på olika sätt som individer och genom våra organisationer eller där vi finns för att det arbetet ska bli effektivt.

Det borde vara så att alla Nu ställer sig gemnsamt upp och säger Nej till att fler kvinnor skadas eller dödas pga av våld och kraftfullt arbetar för förändring av  den ordning som fortfarande råder i samhället som i många avseenden gör kvinnan underordnad mannen !

Idag tänder jag ljus för alla kvinnor världen över som drabbas av våld och kränkningar