Vårdens ledarskap

Har varit några dagar i Helsingfors där den nordiska sjuksköterskeorganisationen haft styrelsemöte. I samband med styrelsemötet så anordnades också en konferens om vårdens ledarskap. Jag hade förmånen att vara moderator under den ena dagen.

Det som framkom under konferensen var att vårdens ledarskap är väldigt viktig för vilken vård patienten får. I och med detta så är vårdens ledarskap också viktig för ekonomin. Vi kan ju tycka att vårdkvalitet i alla lägen går före ekonomi, men verkligheten är ju sådan att allt måste kunna beskrivas i även ekonomiska termer. Problemet är emellertid att den ekonomiska vinsten ofta hämtas hem först efter någon tid och det gäller att få till de ekonomiska satsningarna utan att man omedelbart kan se vinsten. Det gäller att gå från en ekonomiskt styrd vård till en kunskapsstyrd.

Det som då är viktigt är att våra yrkesgruppers kunskapsområden måste få en tydlig plats i verksamheterna. Här har också cheferna ett stort ansvar. Hur ser vi till att ny evidensbaserad kunskap kommer ut i verksamheterna och används?

En spännande sak som kom fram var att det i princip inte finns någon forskning alls om vad en chef i vården gör. Med detta menas inte att man på något sätt misstror vad cheferna gör idag. Det var en diskussion kring att chefen är oerhört viktig och då måste man också titta på vad i chefens uppdrag är det som gör så stor skillnad och se till att det är just detta som chefen får tid att göra.